2019 m. birželio 1 d. Visagine įvyko atviros paplūdimio sporto žaidynės

Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: risk-free)“ 2019 m. birželio 1 d. Visagino paplūdimio zonoje buvo organizuotas sporto renginys „Atviros paplūdimio sporto žaidynės“. Renginyje dalyvavo 50 vaikų ir paauglių iš Latvijos ir 50 iš Lietuvos. Latgales regionui atstovavo Balvų, Dagdos, Daugpilio miesto, Kraslavos, Livanų, Ludzos, Preilių, Rėzeknės ir Vilanų savivaldybės, Lietuvai atstovavo Ignalinos ir Visagino savivaldybės.

Paplūdimio tinklinio varžybose dalyvavo 36 komandos, kuriose dalyvavo 72 dalyviai iš Latvijos ir Lietuvos.

Paplūdimio futbolo varžybose dalyvavo 14 komandų, kuriose dalyvavo 70 dalyvių iš Latvijos ir Lietuvos.

Paplūdimio krepšinio varžybose dalyvavo 28 komandos, kuriose dalyvavo 96 dalyviai iš Latvijos ir Lietuvos.

Taip pat renginio dalyviai galėjo dalyvauti įvairiose rungtyse, tokiose kaip „Drakonų“ valčių parodomosios treniruotės (dalyvavo 80 dalyvių), jaunųjų ugniagesių estafetėse (dalyvavo 20 dalyvių).

Visose sporto varžybose dalyvavo apie 338 dalyvius.

Renginio metu buvo siekiama įtraukti kuo daugiau socialinės rizikos paauglių ir jaunimo dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą bei reintegraciją visuomenėje.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014-2020 m. Intereg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystimosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.  Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.