2019 m. rugsėjo 17 d. įvyko dviračių sporto varžybos (kliūčių ruožas)

Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: risk-free)“ 2019 m. rugsėjo 17 d. Ignalinos kultūros ir sporto centre buvo organizuojama dviračių sporto varžybos (kliūčių ruožas). Renginyje dalyvavo 34 vaikai ir paaugliai iš Ignalinos ir Ignalinos rajono. Renginį vedė ir su projekto lėšomis įgytu sportiniu inventoriumi supažindino Soči olimpinių žaidynių savanoris, Viktoras Češulis.

Renginio metu buvo siekiama įtraukti kuo daugiau socialinės rizikos paauglių ir jaunimo dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą bei reintegraciją visuomenėje.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014-2020 m. Intereg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Daugiau informacijos apie Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.  Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros ir sporto centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.