Atsisveikinimo su vasara šventė – Šv. Baltramiejus

Atsisveikinimo su vasara šventė prasidėjo  Šv.Baltramiejaus atlaidais  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Kačergiškėje.  Yra sakoma, kad  Šv. Baltramiejaus diena –  gandrų išskridimo diena.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo kunigas Bernardas Augaitis, vargonavo maestro Rimas Stanevičius. giedojo Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos giesmininkai ir kolektyvas „Dainoriai“.

Bažnytėlės altorius pasipuošė baltais, orchidėjų žiedais…

Derlius jau beveik nuimtas, dienos trumpėja, o išskrendantys gandrai primena apie artėjantį rudenį…

Šiūlėnų kaimo bendruomenė kartu su  Šiūlėnų senųjų amatų padaliniu,  surengė  gražią tradicinę besibaigiančios vasaros  šventę.

 Visus susirinkusius sveikino klebonas Bernardas, džiaugėsi  geradariais kurie rūpinasi tvarka bažnytėlėje, linkėjo visiems stiprybės ir Dievo palaimos.

Šventės dalyvius sveikindama Ignalinos  rajono savivaldybės tarybos narė Marijona Lukaševičienė džiaugėsi, kad kaimo žmonės aktyviai rengia bendras šventes, daina, muzika ir gerais darbais garsina savo kraštą, linkėjo gražios bendrystės.

Nuostabiomis dainomis visus linksmino kolektyvas „Dainoriai“, vadovė Angelija Taluntienė, jaunosios dainininkės Austeja ir Raminta. Skambėję polkos ir valsai toli vilnijo paskutiniais vasaros atodūsiais kvėpuojančiais kaimo laukais ir kloniais. 

Svečiams buvo įteikti, Šv.Baltramiejaus  atlaiduose pašventinti, atminimo suvenyrai.

Visi buvo pakviesti prie bendrystės agapės,  dalinosi gerumu, prisiminimais, skambėjo dainos…

Nuoširdžiai dėkojame Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, kolektyvui „Dainoriai“ ir jų vadovei Angelijai Taluntienei, daininkėms Austėjai ir Ramintai, Gilūtų bendruomenei  ir  seniūnaitei  Zitai Raketienei,  Šiūlėnų  seniūnaičiui  Gintautui Čepuliui , duonos kepėjai Aldonai Kurkiancienei, Stasei Malinauskienei, visiems visiems, kurie prisidėjo savo buvimu ir  gražiais darbais prie puikios šventės organizavimo.

Šventė iš dalies finansuojama pagal i2019 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo  Ignalinos rajono savivaldybėje, įgyvendinimą.

Šiūlėnų kaimo bendruomenės informacija