Darbo pasiūlymas – reikalingas kultūros ir laisvalaikio organizatorius

Skelbiama atranka  Ignalinos kultūros ir sporto centro kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialisto  pareigoms  Tverečiaus  seniūnijoje užimti.

Duomenys  apie  įstaigą:  Pavadinimas – Ignalinos kultūros ir sporto centras, biudžetinė  įstaiga,  adresas – Ateities g. 43, LT-30119  Ignalina,   įstaigos  kodas 190244197  skelbia  atranką   Tverečiaus  seniūnijoje kultūros ir laisvalaikio organizavimo  specialisto pareigoms  užimti. 

Darbo  sutarties  rūšis  –  neterminuota.

Pareigybės  lygis –  specialistas  priskiriamas  B lygio  pareigybei.

Pareigybės  paskirtis – planuoti  veiklas  ir renginius, vykdyti  kultūros, meno ir  sporto  plėtrą kaimo  vietovėse ir  kultūros sklaidą  kaimo bendruomenėse, elgesiu ir  veikla nepažeisti etikos principų  ir  taisyklių.

Kvalifikaciniai  reikalavimai :

 1. Ne  žemesnis kaip  aukštesnysis išsilavinimas  įgytas  iki  2009 metų  ar  specialusis  vidurinis išsilavinimas,  įgytas  iki 1995 metų;
 2. Gerai  mokėti  valstybinę  kalbą.
 3. Turėti   bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su kaimo vietovių gyventojais, kaimo  bendruomenėmis,  mokyklomis  ir  organizuojant  renginius.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę   patvirtinančio dokumento  kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio  dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo  aprašymą.

Dokumentų  pateikimas:

 1. Dokumentai  pateikiami  į Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyriaus  raštinę. Siunčiant registruotu  laišku  adresu: Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina  arba elektroniniu paštu  mn@ignalina.lt;     
 2. Dokumentų  originalai pateikiami atrankos  dieną ir  sutikrinti  grąžinami pretendentui;
 3. Pretendentų dokumentai  priimami 14  kalendorinių dienų  nuo  atrankos  paskelbimo.
 4. Atranka  skelbiama  2019 m.  lapkričio 18 d.

Pretendentų  atranka:

 1. Pretendentai  atitinkantys  kvalifikacinius  reikalavimus, informuojami  raštu, elektroniniu paštu mn@ignalina.lt
 2. Atranka  vykdoma žodžiu (pokalbis)  2019 m. gruodžio 3 d.  10 val.

Informacija teikiama    tel.  (8 386)  54239, (8 386) 52118.