Darbo užmokestis

2017 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

I ketv.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)
1. Direktorius 1
2. Skyriaus vedėjas 2 876,31
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
4. Metodininkas – sporto renginių organizatorius 1
5. Metodininkas – instruktorius 1
6. Specialistas-metodininkas (suaugusiųjų sportas) 1
7. Metodininkas 2 796,71
8. Būrelio vadovas 3,3 462,57
9. Treneris 9 829,55
10. Dailės studijos vadovas 1

 

KULTŪROS DARBUOTOJAI
11. Režisierius 1
12. Dramos būrelio vadovas 0,2
13. Renginių vadybininkas 1
14. Tautinių šokių cgoreografas 1
15. Pramoginių šokių choreografas 1
16. Vokalinio ansamblio vadovas 0,25
17. Kapelos vadovas 0,5
18. Šviesos ir garso technikas 1
19. Dailininkas 1
20. Kostiumų dizaineris-siuvėjas 1
21. Specialistas 1
22. Stalius-scenografas 1
23. Kultūros ir laisvalaikio organizatorius 16,75 482,34
24. Akompaniatorius 0,75

 

TECHNINIS PERSONALAS
25. Vyr. Finansininkas 1
26. Buhalterė 1
27. Kasininkas – sandėlininkas 2 400,64
26. Sekretorius 1
27. Sekretorius – rūbininkas 1
28. Valytojas 5 380,00
29. Kiemsargis 0,5
30. Pastatų priežiūros darbininkas 1
31. Kompiuterių priežiūros darbininkas 0,5
32. Elektrikas-santechnikas 1
33. Vairuotojas 1
34. Budėtojas 1