Mokinių 2017/2018 m.m. sporto žaidynės

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2017/2018 M.M.  SPORTO ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

  E.N. Sporto šaka Klasė

  (gimimo  metai)

  Komandos dalyvių skaičius Numatomas varžybų laikas
  1. Rudens krosas 5-12 kl. Neribojamas 2017 10

   

  2. Krepšinis 5×5

   

  Krepšinis 3×3

  (kaimo m-klos)

  2002 m. g. ir jaun.

   

  2001 m. g. ir jaun.

  Bern.-10, merg.- 10

   

  Bern.- 4, merg. – 4

  2018 03-04

   

  2018 01

  3. Kvadratas 2005  m. g. ir jaun.

   

  2007 m.g. ir jaun.

  Bern.-10, merg.-10

   

  Mišri: 6 bern.  +

  6 merg.

  2017 11

   

  2017 11

  4. Stalo tenisas 2002 m.g. ir jaun. Bern.- 4, merg.- 4 2018  01

   

  5. „Drąsūs,stiprūs,

  vikrūs“

   

  2005 m.g. ir jaun.

   

  2007 m.g. ir jaun.

  Mišrios: 8 m.,8 b.

   

  8 m., 8 b.

  2018 02

   

  2018 02

  6. L/a keturkovė 2004m.g. ir jaunesni Bern.- 6. Merg.- 6 2018 05
  7. L/a trikovė 2007 m.g. ir jaun. Bern.-5. Merg.-5 2018 05
  8. L/a kroso estafetė Igr.-1999-2002 m.g.,

  IIgr.-2003 m.g.ir jaun.

  Mišri: 4bern., 4merg.

  Mišri: 4bern., 4merg.

  2018 05

  2018 05

  9. Futbolas 5×5 2003 m.g. ir jaun.

  2004 m.g. ir jaun.

  Merg.-12

  Bern.-12

  2017 11

  2017 12

  10. Šaškės (paprastos) 5-12 kl.(neriboj.)

  2007 m.g. ir jaunesni

  Mišri:1 merg.,3 bern.

  1 merg.,3 bern.

  2018 05

  2018 04

  11. Virvės traukimas Amžius neribojamas Mišri: 10 2018 04
  12. Svarsčių kilnojimas Amžius neribojamas 8dalyviai-

  (įskaita – 6 geriausi)

  2017 12
  13. Tinklinis 2001 m.g.ir jaun. Merg.- 10

  Bern. – 10

  2018 03
  14. Badmintonas Amžius neribojamas Merg. – 3, bern.- 3 2018 02
  15. Smiginis Neribojamas Merg. -2, bern.-2 2018 03

   

  Sporto šakų ir komandų skaičiaus pasirinkimas neribojamas.

  Bus vykdomos teniso, kalnų dviračių ir slidinėjimo sporto rajono pirmenybės, dalyvauja visi norintys.

  Apdovanojimas : atskirų sporto šakų varžybų komandos- nugalėtojos bus apdovanojamos taurėmis ir diplomais, prizininkės diplomais. Individualių sporto šakų varžybų nugalėtojai ir prizininkai medaliais.