Foto darbų konkursas „Vandens ženklai“

Balandžio 12 dieną Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko foto darbų konkurso „Vandens ženklai“ vertinimo komisijos posėdis.  Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį,  kaip gamtos vertybę, kurią privalome saugoti.

Konkurse dalyvavo moksleiviai nuo 13 iki 18 metų. Sulaukta 11 foto darbų.

Komisija geriausiais pripažino ir skyrė I vietą – Kirilei Gorėjevai, Ignalinos kultūros ir sporto centras (mokytoja Nijolė Trinkūnienė), II vietą –  Dovydui Stepaniuk, Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras (mokytoja Bronė Česliokienė), III vietą – Akvilei Zemenauskaitei, Ignalinos kultūros ir sporto centras (mokytoja Nijolė Trinkūnienė).

Laimėtojai apdovanoti Ignalinos kultūros ir sporto centro diplomais, jų mokytojai – padėkos raštais. Sveikiname jaunuosius fotografus!

Kirilės foto darbai išsiųsti šalies konkursui  į Vilnių, Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją.

Sėkmės sekančiame etape!

 

Ignalinos kultūros ir sporto centro metodininkė Vita Bagdonienė