Ignalinos Kultūros ir sporto centras pradeda projektą „LLI-402 be rizikos“

2018 m. Birželio 26 d. Įvyko projekto LLI-402 „Rizikos neturinti socialinė reintegracija jaunų žmonių, kuriems gresia pavojus“, susitikimas, kuriame dalyvavo visi keturi projekto partneriai – Latgalės planavimo regionas, Latgalės regiono plėtros agentūra, Visagino savivaldybės administracija ir Ignalinos kultūros ir sporto centras.

Susitikime buvo aptarti partnerystės susitarimai su projekto partneriais apie jo įgyvendinimą, aptartos planuojamos projekto veiklos, buvo sudaryta projekto įgyvendinimo grupė ir aptarta diskusija apie stebėsenos komiteto sudėtį.

Projekto tikslas – skatinti sportuojant Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų teritorijoje esančių rizikos grupėje vaikų ir jaunuolių socialinę integraciją, gerinant viešųjų lauko sporto įrenginių ir veiklos prieinamumą, taip pat organizuojant socialinės paramos sistemą ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti sporto kultūrą šiose teritorijose.

Projektas turi dvi pagrindines veiklos grupes:

  • sukurti socialinės integracijos sistemą per sportą,
  • įvedus sporto renginius, kuriuose dalyvauja projekto tikslinė grupė.

Iki 2020 m. Kovo 31 d. Planuojama organizuoti gebėjimų ugdymo veiklą – mokyti asmenis, dirbančius su rizikos grupe esančiais vaikais ir jaunais žmonėmis, kurti metodines medžiagas – vadovą, kaip dirbti su rizikos grupe esančiais vaikais ir jaunuoliais, organizuoti viešai prieinamą sporto veiklą, taip pat pritraukti kai kuriuos sportininkus ir įkvepiantys jaunuoliai, Latvijos ir Lietuvos vaikų ir jaunuolių tarptautinių gatvės sporto varžybų organizavimas Latgalės regione ir Visagine, taip pat sporto infrastruktūros gerinimas 11 savivaldybių Latgalės planavimo regiono ir Visagino bei Ignalinos savivaldybėse.

Interreg V-A Latvija-Lietuva tarptautinio bendradarbiavimo 2014-2020 m. Programoje projektas LLI-402 „Rizikos grupių socialinė integracija jauniems žmonėms“ (risk-free). Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Šis straipsnis parengtas teikiant Europos Sąjungos finansinę paramą. Šio dokumento turinys yra atsakingas už Ignalinos kultūros ir sporto centrą ir neturi būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.