„Ignalinos kultūros ir sporto centras“ susitiko su LLI-402 projekto partneriais

2018 m. Lapkričio 26 d. Visagino savivaldybė organizavo projekto LLI-402 „Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla (akronimas: risk-free)“ susitikimą, kuriame dalyvavo jų partneriai „Latgalos planavimo regionas“, „Latgalos regiono plėtros agentūra“ ir „Ignalinos kultūros ir sporto centras“. Pirmojo projekto įgyvendinimo grupės susitikimo tikslas buvo pažvelgti į pirmojo laikotarpio pažangą ir planuoti antrojo laikotarpio veiklas ir biudžeto įgyvendinimą.

Susirinkimo metu projekto partneriai aptarė klausimus dėl darbų koordinacijos susijusius su projekto renginiais. Buvo suderinti klausimai dėl mokymo kursų organizuojamų dalyviams iš Latvijos ir Lietuvos, kurie dirba su į rizikos grupę patenkančių vaikais ir jaunimu. Taip pat buvo aptarta  tarptautinių gatvių sporto renginių organizavimo vieta. Visagino savivaldybės administracijos atstovai supažindino su Visagine vykdomu darbu viešuose vaikų ir jaunimo centruose, kuriuose dalyvauja į rizikos grupę patenkantys vaikai ir jaunimas.

Nutarta, kad 2018 m. Gruodžio mėnesi Latgalos regione bus vykdomi mokymai, kuriuose dalyvaus Visagino ir Ignalinos savivaldybių specialistai. Mokymų dalyviai bus supažindinti, kaip per sportinę veiklą integruoti į visuominę į rizikos grupę patenkančius vaikus bei jaunimą.

Projektas LLI-402 “Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla” (Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers) pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Projektą planuojama įgyvendinti per du metus nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Bendras projekto biudžetas siekia 750973,98 eurų ct. iš kurių 120729,74 eurų ct. skirta Ignalinos kultūros ir sporto centro investicijoms. Šis straipsnis parengtas Europos Sąjungos finansine parama. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros sporto centras ir jis negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.