Ignalinos kultūros ir sporto centro darbuotojai dalyvavo mokymuose dirbantiesiems su rizikos grupės vaikais bei paaugliais Visagine

Ignalinos kultūros ir sporto centras įgyvendindamas Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis finansuojamą projektą LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (risk-free)“ 2019 m. vasario 19–20 d. dalyvavo mokymuose skirtuose asmenims, dirbantiems su rizikos grupės vaikais bei paaugliais. Mokymai vyko Visagine, Ramybės k., Balto g. 1. Mokymuose dalyvavo Ignalinos kultūros ir sporto centro darbuotojai Tadas Bernotas, Vadim Stefanskij, Česlovas Gotovskis, Dalia Vaičiūlienė ir Viktoras Češulis.

Mokymų tema – asmenų, dirbančių Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės vaikais, gebėjimų stiprinimas. Mokymo tikslas – pagerinti tikslinės grupės įgūdžius dirbant su rizikos vaikais ir jaunais žmonėmis, taip pat sukurti specialistų tinklą keistis informacija ir geros praktikos pavyzdžiais.

Tikslinė grupė: asmenys iš Latvijos ir Lietuvos, dirbantys su rizikos grupių vaikais ir jaunimu (socialiniai darbuotojai, jaunimo organizacijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, įskaitant sporto mokytojus ir instruktorius ir kt.).

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros ir sporto centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

D.M.1.1_Agenda_Visaginas_19-20.02.2019
D.M.1.1_Sum_up_Visaginas_19-20.02.2019