Ignalinos kultūros ir sporto centro specialistai dalyvavo mokymuose Daugpilyje, skirtuose dirbantiems su į rizikos grupę patenkančiais vaikais ir jaunimu

2018 m. Gruodžio 17 ir 18 d. Daugpilyje vyko mokymai specialistams, kurie dirba su į rizikos grupe patenkančias vaikais ir jaunimu. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai iš Latvijos ir Lietuvos. Latgalos regionui atstovavo Aglona, Balvi, Cibla, Ilūkste, Kārsavos, Kraslavos, Livani, Ludzos ir Vilano rajonai, taip pat Daugpilio miesto savivaldybės jaunimo reikalų ir našlaičių teismų atstovai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir vietos asociacijų atstovai. Lietuvą atstovavo specialistai iš Ignalinos kultūros ir sporto centro ir Visagino rajono savivaldybės.

Per dvi dienas vykusius mokymus pagrindinis dėmesys buvo skiriamas supratimui kaip geriau dirbti su vaikais ir jaunuoliais patenkančias į rizikos grupę pasitelkus neformaliojo mokymosi metodus ir socialinį bei emocinį mokymąsi.

Dalyviai, taip pat, turėjo galimybę pasidalinti savo sukaupta patirtimi bei metodais su kitais mokymuose susirinkusiais specialistais įtraukiant šią tikslinę grupę pasitelkus sportinę veiklą ir motyvuojant vaikus ir jaunimą dalyvauti sveikatingumą skatinančioje fizinėje veikloje.

Mokymų Daugpilyje pabaigoje dalyviai pabrėžė, kad reikia skirti daugiau laiko dominančių klausimų sprendimui. Mokymuose pateiktos žinios buvo labai vertingos.

Gunta Grīnhofa – dėstytojas mokymuose pastebėjo, kad Latvijoje ir Lietuvoje šiuo metu kuriama paramos sistema darbui su jaunimu, patenkančiu į rizikos grupę, vyksta diskusijos dėl paramos formų, tipų ir priemonių. Taip pat galima daryti išvadą, kad reikia sukurti naujus požiūrius ir koncepcijas darbui su jaunomis rizikos grupėmis, remiantis fizine veikla ar sportu. Todėl svarbu gerinti su jaunais žmonėmis dirbančių asmenų profesinę kompetenciją. Taip pat svarbu sukurti sveikos, į vystymąsi orientuotos asmenybės sąlygas. Svarbu organizuoti jaunimo augimo ir mokymosi procesą pagal jo poreikius, profilį ir darbo aplinką, taip užtikrinant kokybišką socialinį emocinį mokymąsi ir augimą.

Tai buvo pirmieji mokymai organizuojami projekto LLI-402 „Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla (akronimas: risk-free)“.

2019 m. Pirmąjį ketvirtį dalyviai vėl bus kviečiami susiburti ir toliau kelti savo profesinę kompetenciją kartu su tiksline grupe. Ji taip pat sudarys palankias sąlygas sukurti tarpvalstybinių ekspertų tinklą, skirtą keistis informacija ir gerąja patirtimi, gerinant atlikto darbo kokybę. Remiantis mokymų dalyvių patirtimi ir analizuojant kiekvienos savivaldybės darbą su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, bus sukurta metodinė medžiaga – vadovas, skirtas dirbti su rizikos grupėmis vaikams ir jaunimui latvių ir lietuvių kalbomis.

Projektas LLI-402 “Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla” (Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers) pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Projektą planuojama įgyvendinti per du metus nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Bendras projekto biudžetas siekia 750973,98 eurų ct. iš kurių 120729,74 eurų ct. skirta Ignalinos kultūros ir sporto centro investicijoms.

Šis straipsnis parengtas Europos Sąjungos finansine parama. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros sporto centras ir jis negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

D.M.1.1_Agenda_Daugavpils_17-18.12.2018
D.M.1.1_Sum_up_Daugavpils_17-18.12.2018