Informatikos olimpiados šalies etapo baigiamoji dalis

Kovo 29 d. – balandžio 1 d. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko  jubiliejinė 30-oji  8–12 klasių Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Olimpiados šalies etapo baigiamojoje dalyje dalyvavo 50 gabiausių informatikai ir informacinėms technologijoms mokinių iš visos Lietuvos, tarp jų – ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos septintokas Andrius Gasiukevičius.

Olimpiados metu uždavinių sprendimui buvo skirtos dvi dienos: kasdien po 5 valandas įtempto darbo kompiuterių klasėse. Net ir išsprendus uždavinį, jis gali būti neužskaitytas, jei vykdant programą viršijamas laiko limitas. Vakarais vyko dienos uždavinių sprendimų aptarimas. Mokinių darbus vertino informacinių technologijų specialistai ir studentai iš prestižinių Europos universitetų bei įmonių. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti Nemenčinės Gedimino gimnaziją – vos prieš dešimtmetį naujai pastatytą mokyklą su labai jaukiomis ir gražiomis erdvėmis.

Informatikos olimpiada organizuojama  trimis etapais: mokyklos, rajono (miesto) ir šalies. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: jaunesniųjų (8–9 klasė) ir vyresnių (10–12 klasė). Šalies etapą sudaro atrankinė ir baigiamoji dalys. Taigi patekti į šią olimpiadą yra sunkiau, negu į kitų dalykų olimpiadas – neužtenka būti pačiu geriausiu savo rajone (mieste), tenka įveikti ir papildomą atrankinę dalį. Jaunesniųjų grupėje atrankinėje dalyje šiais metais varžėsi 67 mokiniai, šią teisę iškovoję rajoniniame etape, vyresniųjų grupėje – 365 mokiniai. Į baigiamąją dalį dalyje jaunesniųjų grupėje buvo pakviesta 16 (iš jų 3 septintokai), vyresniųjų – 34 mokiniai. Atrankos etapas ignaliniečiams daug metų tapdavo neįveikiama kliūtimi. Džiugu, kad šiais metais Andriui Gasiukevičiui pavyko jį sėkmingai įveikti, ir LMIO‘2019 baigiamojoje dalyje dalyvavo ir Ignalinos rajono savivaldybės atstovas.

Ignalinos kultūros ir sporto centro metodininkė Vita Bagdonienė