Kultūros skyrius

Ignalinos kultūros centras – atviras visuomenei, teikiamos įvairios paslaugos, tenkinami bendruomenės narių poreikiai, naudojamos modernios techninės priemonės.

Kultūros skyriaus darbuotojai – iniciatyvūs, kvalifikuoti, gebantys ir mokantys dirbti tiek su vaikais ir jaunimu, tiek su suaugusiais.

Skyriuje dirba 16 žmonių kolektyvas: 8 kūrybiniai darbuotojai, 4 dirba antraeilėse pareigose, 4 techninio personalo darbuotojai.

Patvirtintas Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyriaus padalinių skaičius -15:
Didžiasalis, Linkmenys, Ceikiniai, Dūkštas, Kaniūkai, Kazitiškis, Mažėnai, Mielagėnai, N. Daugėliškis, Rimšė, Strigailiškis, Šiūlėnai, Tverečius, Taujūnai, Vidiškės.

Veikia 7 meno mėgėjų kolektyvai, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, mėgstančių dainą, šokį, teatrą ir muziką. Tai:

liaudiškos muzikos kapela „Ringė“, vadovė Jūratė Saulienė;

tautinių šokių kolektyvas „Gaja“, turintis dvi šokėjų grupes, vadovė Elena Skripkauskienė;

sportinių šokių kolektyvai „Viva“, „Mamba“ – atšventę savo kūrybinės veiklos 10-metį, vadovė Neringa Kirkilienė.;

mėgėjų teatro trupė „Salos“, režisierė Jolanta Narbutaitienė. Ši teatro trupė – „Kaimynų teatrų“ šventės sumanytoja ir organizatorė;

vokalinis ansamblis „Iš širdies“ – šventinių renginių, koncertų dalyvis, vadovė Loreta Kuksėnienė.

Kultūros skyriuje yra šokių, choreografijos salės, 368 vietų žiūrovų salė, scena (plotas 200 kv. m, su užkulisiais 300 kv. m, apšvietimas – 38 kanalai, valdoma D mix, aparatūra – 5 kW), vestibiulis (tinkantis kameriniams renginiams bei parodų ekspozicijoms).

TIKSLAI

Saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros savitumą.

Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame gyvenime.

Skatinti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių kūrybinę veiklą ir jos sklaidą.

Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimus ir koncertus.

Propaguoti profesionalųjį meną.

UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti ir puoselėti senąsias kultūros tradicijas, papročius.

Efektyviai naudoti kultūrinius resursus bei tam skirtas lėšas.

Remti kultūrines iniciatyvas, kūrybinius ieškojimus, sudaryti sąlygas kultūros darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją.

Rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, bendradarbiauti su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis.

Kelti organizuojamų renginių profesionalumo lygį, sudarant sąlygas kolektyvams ir pavieniams atlikėjams dalyvauti Kultūros skyriaus kūrybinėje veikloje.

Norintieji užsiimti įdomia veikla, maloniai praleisti laisvalaikį, įsigyti naujų draugų, atrasti veiklas pagal norus ir sugebėjimus esate kviečiami į meno mėgėjų būrelius bei kolektyvus.

Informacija teikiama šiais telefonais:

(8 386) 52185, 8 686 08552 – Danutė Lisauskienė, Kultūros skyriaus vedėja;

(8 386) 52154 – raštvedė Vitalija Raginienė,

(8 621) 89348 – konferencijų ir kultūrinių renginių organizatorė Beatričė Navarskaitė,

(8 386) 52992 – bilietų kasa.