Lietuva, Tėvyne mūsų

Paimkime tris spalvas: geltoną- ji saulės spalva, simbolizuojanti kilnumą, šviesą, protingumą, dorumą. Žalią- ji gamtos, augmenijos, grožio, gyvybės ir vilties, laisvės ir džiaugsmo spalva. Raudoną- ji žemės ir kraujo spalva, simbolizuojanti drąsą, meilę, narsą, pralietą kraują už Tėvynę.

Liepos 6 d. 21 val. Kazitiškio parke prie senojo ąžuolo susirinko kaimo bendruomenė ir svečiai, kurie visi kartu giedojo V. Kudirkos ,,Tautišką giesmę“, minėjo Valstybės dieną.

Pirmą kartą mes, lietuviai, vienu metu visame pasaulyje giedojome Tautišką giesmę 2009 metais liepos 6 dieną. Kaip greitai bėga laikas- štai jau ir 2019- ji, liepos 6- ji. Turime šią dieną, kai visų širdys plaka dažniau, dieną, kai pasididžiavimas savo kilme sujungė visą pasaulį, kuriame naują tradiciją vardan pagarbos mūsų šaliai ir jos žmonėms.

,, Mes kiekvienas turim savo Lietuvą, kur tik viena tėra tokia troba, toks rankšluostis, toks suolas, toks gaivus vanduo“- tokiomis eilėmis kalbėjo šventės vedėja Valerija Aleknienė. Visus susirinkusius pasveikino seniūnaitė Rasa Trubilienė, ji sakė, kad tereikia ištarti kiekvienam sutiktam žodį ,,labas“, ir tai bus didžiausias pilietiškumo žodis, kiekvienas sutiktas ir pasveikintas praeis su šypsena. Su švente sveikino bažnyčios atstovas Stanislovas Kasperavičius. Sėkmės, sveikatos linkėjo visiems susirinkusiems, sveikino su Valstybės diena, dėkojo Kazitiškio saviveiklininkams, kurie noriai dalyvauja renginiuose.

Buvo skaitomos ištraukos S.Daukanto, K. Donelaičio, Karaliaus Mindaugo :

,, Laikykimės už rankų tarsi broliai“- M. Mažvydas,
,, Laikykimės ištvermės ir džiaugsmo“- S. Daukantas,
,, Kaip laikosi už pasakų vaikai- tai jų svajonės iš visų didžiausios“- Mindaugas.

Parke liepsnojo laužas, ir plevenančiai ugnelei skirti žodžiai;
,, Tu amžina ugnie, būk maloni, o kaip gražiai, ramiai ji dega šičion,
  taip mūsų širdyje tyliai valdys mus amžina šventybė iš aukštybių“.

Skambėjo dainos, atliekamos Kazitiškio ansamblio ,, Kazitiškiečiai“, tai ,,Lietuva“, ,, Jaunystė tėviškėje“, kurią sukūrė Aldona Kalamėnienė- Šeduikienė, ,, Mano kraštas“, ir pabaigoje renginio visi dainavo tradicinę dainą ,, Žemėj Lietuvos“.

 Ačiū skaitovams Lukui ir Valerijai, dainininkams Aldonai, Laimai, Stasei, Aldonai, Pranui, Jonui, Onutei, pagalbininkui Vladui, Audriui ir Andriui, ir žinoma- Jums, mieli susirinkusieji šį gražų, saulėtą liepos 6-ios vakarą.

                       Gyvuoki, brangi mūs šalele,
                      šiandieną laisva ir lyg perlas šviesi,
                      nepriklausoma mūsų Tėvyne,
                      žydėki per amžius mūs, Lietuva brangi.
                                                   ( V.Šeduikis)

Kazitiškio seklyčios laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė

Už nuotraukas ačiū Rasai K.