Motinos diena Ceikiniuose

Jaukumo stokojantys orai nesutrukdė ceikiniečiams savaitgalį praleisti aktyviai: štai gegužės 3 d. Ceikinių kultūros namų gyvo garso grupė „Keiziai“ koncertinę programą dovanojo Strūnaičio (Švenčionių r.) gyventojams, tądien susirinkusiems švęsti Motinos dieną, gegužės 4 d. Ceikinių žaidimų aikštelėje buvo atidarytas tinklinio sezonas, o gegužės 5 d. Ceikinių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje buvo paminėta Motinos diena.

Ceikinių bažnytėlėje vykęs gegužės 5-osios renginys prasidėjo 10 val., vos tik sugaudus Ceikinių varpinės varpams. Dainas Motulėms atliko Ceikinių jaunimo dainų ansamblis „Iuventus“, folkloro ansamblis „Babutės kuperkas“, trimitu grojo Ugnius Dikmonas, vargonais – Rūta Kajėnė. Tiesa, prieš dešimt metų susibūrę kolektyvai „Iuventus“ ir „Babutės kuperkas“ ir davė pradžią šiai gražiai tradicijai, kuomet prieš Motinos dienos pamaldas bažnyčioje skamba gražiausios dainos mūsų mylimoms Mamytėms.

10.35 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo klebonas Marijonas Savickas, padedamas kunigo Antano Valatkos. Darniai giedojo bažnyčios choras, vargonavo Valentina Sinkevič. Džiugu, kad Motinos dienos minėjime bei šv. Mišiose dalyvavo Ceikinių seniūnas Saulius Zabolevičius su šeima, gausus būrys ceikiniečių ir miestelio svečių. Visi susirinkusieji gavo glėbį dvasinių dovanų: dainų, giesmių pynes, o svarbiausia – šv. Mišiose melstasi už visas gyvąsias ir jau anapilin iškeliavusias Motinas, o gyvosioms suteiktas palaiminimas. 

Klebonas M. Savickas tikinčiųjų širdis palietė jautriu pamokslu: „Pažvelkit pro langą: koks būtų pasaulis be Jūsų meilės, Mamos? Tad būkite laimingos, būkite gėrio šaltinis! Žemėje dažniausiai tariamas žodis yra „Mama“. Tą žodį visų tautų vaikai ištaria pirmiausia, o ir nelaimėje bei mirties patale jis dažniausiai yra žmogaus lūpose – mat vargo valandoje Motinos vardas teikia stiprybės ir vilties. O taip yra dėl to, kad Motina gyva meile savo vaikams. Šeimoje Motina yra kaip deganti žvakė, kuri save naikina, kad kitiems būtų šviesiau“.

Ačiū Jums už Jūsų gerumą, mielos Mamos, mielos Močiutės!

Ceikinių kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistė Rūta Kajėnė