Naujos kultūrinės patirtys Portugalijoje

Kad ir kaip bebūtų atsibodęs žodis „projektas“, bet būtent kurdami ir įgyvendindami vis naujus projektus, galime atsinaujinti, ieškoti naujų galimybių, pažinčių, idėjų  ir kūrybinės bei vadybinės išraiškos formų. Įgyvendinant programos Erasmus + suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Kūrybinių industrijų plėtra Portugalijos kultūros įstaigose“  rugsėjo 17-25 dienomis 6 asmenų Ignalinos rajono kultūros darbuotojų grupė vyko į Portugaliją susipažinti su šios šalies kultūra, aplankyti kultūros objektus ir įstaigas, pasisemti gerosios patirties ir naujų idėjų. Ši kelionė finansuota tik iš projekto lėšų, savivaldybei ji nieko nekainavo.

Visas veiklas vizito metu įgyvendinti padėjo projekto priimantysis partneris – „Intercultural Association Mobility Friends“ įstaiga. Projekto dalyviai gavo tarptautinius kvalifikacijos kėlimo sertifikatus ir Europass mobilumo dokumentus. Kelionės programa buvo sudėliota siekiant, kad ji kuo labiau atitiktų pagrindinius projekto tikslus: susipažinti su Portugalijos skirtingų kultūros institucijų veiklomis, įvertinti kūrybinių industrijų sektoriaus potencialą, susieti jį su kurortinės Ignalinos patirtimi  ir pritaikyti galimas naujas iniciatyvas rajono kultūros įstaigose, taip gerinant paslaugas, teikiamas suaugusiam kultūros vartotojui.

Į Portugaliją vyko projekte dalyvaujančių įstaigų atstovės:   Ignalinos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, direktorės pavaduotoja Vida Sekonienė,   Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyriaus  vedėja Danutė Lisauskienė ir režisierė Jolanta Narbutaitienė,  Ignalinos krašto muziejaus direktorė Renata Veličkienė ir paraišką parengusi Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Rasa Juodagalvienė. Rengiant projektą buvo siekiama ieškoti naujų galimybių ir konkrečios pagalbos Ignalinos kaip kurortinės teritorijos kultūriniam gyvenimui pagyvinti, padaryti jį įdomesnį, kokybiškesnį, konkurencingesnį, atitinkantį šiuolaikinio gyvenimo reikalavimus.

Bandyta suburti skirtingų kultūros profesijų atstovus suburti bendrai kūrybinei veiklai, nes kūrybinės industrijos kaip tik ir yra sintetinė, daugialypė veikla, reikalaujanti meninių, vadybinių, interpretacinių gebėjimų. Kūrybinės ir kultūrinės industrijos – Lietuvoje vis dar naujas reiškinys, nors šiuolaikinio pasaulio ekonomikoje kultūros plėtra ir kultūrinių aplinkų formavimas sukuria vis didesnę pridėtinę vertę. Europoje kūrybingos visuomenės kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų: Europos augimo strategijoje „Europa 2020“ kultūrinės industrijos  yra pristatomos  kaip pamatinė vertybė.

Kultūros darbuotojai susipažino su  Portugalijos bibliotekų, muziejų, meno ir kultūros  centrų veikla, taikomomis inovacijomis, įvairių paslaugų teikimu, įvaizdžio formavimo gerinimui tinkamų elementų, kūrybiškumo ir inovacijų diegimo pavyzdžiais, domėjosi kūrybinių industrijų praktika ir jos pritaikymo galimybėmis. Mobilumo vizito metu buvo aplankyta kurortinėje  vietovėje  Esposendė veikianti viešoji biblioteka,   savivaldybės muziejus, Casa da Juventude (neformalaus  ugdymo įstaiga su mūsų muzikos mokyklų bei psichologų pagalbos veiklos elementais, skirta probleminiam jaunimui). Projekto partnerių mieste – Barcelos –  pabuvota  Barcelos bibliotekoje  ir Pottery muziejuje (krašto istorijos muziejus) bei keramikos muziejuje De Olaria. Nuostabiame senoviniame mieste, pirmojoje Portugalijos sostinėje Guimareše aplankytas kultūros centras Vila Flor  bei meno centras Laboratorio dos Artes,  kultūros muziejus. Bragos mieste dalyvauta  viduramžių kultūros šventėje, skirtoje miesto įkūrimo paminėjimui, lankytasi viešojoje Bragos bibliotekoje, šiuolaikinio meno muziejuje-parodų centre. Kadangi mobilumo vizitas vyko Porto regione, domėtasi ir šio miesto kultūros įstaigų veikla. Apžiūrėta  biblioteka-knygynas, kuris įkvėpė rašytoją  J. K. Rowling parašyti pirmąją knygą apie Harį Poterį, Porto viešoji biblioteka, Kengo Kuma Porto kultūros centras, Centro fotografijų muziejus-parodų centras. Viana do Castelo miestelyje – kultūros centras ir savivaldybės biblioteka bei bendruomenės centras (Associacao cultural e de educacao popular Viana do Castelo). Apulia miestelyje, kuriame ignalinietės ir gyveno, vėlų šeštadienio vakarą stebėta, kaip vyksta  vasaros sezono uždarymui skirta diskoteka, kurioje linksminosi ne tik jaunimas, bet ir įvairaus amžiaus žmonės. Diskotekos vyko  6-iose skirtingose erdvėse, kur skambėjo vis kitokio stiliaus muzika. Ponte de Lima miestelyje stebėtas pasirengimas Sodų festivaliui (Garden Festival) – vyko miesto puošyba ir jau buvo prasidėjusi mugė. Taip pat aplankytas krašto muziejus.

„Po darbo vizitų į kultūros įstaigas, lankydavome ir istorinius, architektūrinius miestų objektus, kitas lankytinas ir turistų pamėgtas vietas. Ypatingai sužavėjo galybė net nuo viduramžių laikų išlikusių  bažnyčių, pilių, kitų statinių. Žavėjomės gamtos peizažais, parkais, nuostabiomis panoramomis, bendravome su paslaugiais ir nuolat besišypsančiais portugalų žmonėmis. Vienoje iš įstaigų susitarėme dėl portugalų liaudies meno kolektyvo dalyvavimo mūsų organizuojamame tarptautiniame liaudiškos muzikos ir šokių festivalyje „Ežerų sietuva“, kuris vyks kitais metais…“,– kelionės įspūdžiais dalijosi Rasa Juodagalvienė.

Kitas projekto veiklų etapas – išanalizuoti lankytų kultūros įstaigų veiklą, siūlomus kultūros produktus ir suplanuoti galimus pokyčius ar bendras,  naujoviškas veiklas visoms trims kultūros įstaigoms. Siekiama, kad Ignalinos rajono kultūros įstaigų veikla būtų dar kokybiškesnė, konkurencinga ir originali.