Per sportą  – į prasmingą gyvenimą

 

Vis dažniau kalbame apie socialinę atskirtį ir būtinumą ją mažinti. Maža to, daugeliu atvejų socialinė atskirtis lemia ir problemas, kylančias tarp rizikos grupės jaunimo. Nėra paslaptis, kad dažniau klystama ten, kur nėra kam parodyti teisingo kelio. Kita vertus, suprasta, kad jaunimą greičiau sudominsi ne teoriniais išvedžiojimais, moralizavimu, bet parodydamas jam patrauklios, įdomios veiklos lauką. Kodėl gi nepakvietus  jo aktyviam sportui? Tai padeda realizuoti ir nukreipti tinkama linkme trykštančią energiją, užima laiką,  formuoja gerąją patirtį.

Šios mintys prieš porą metų paskatino  Ignalinos kultūros ir sporto centro Sporto skyriaus darbuotojus prisijungti prie Latvijos Latgalės planavimo regiono rengiamo projekto LLI-402 „Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla (akronimas: risk-free)“ ir tapti šio projekto partneriais. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – skatinti Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų teritorijoje rizikos grupėje esančių vaikų ir jaunuolių socialinę integraciją, gerinti viešųjų lauko sporto įrenginių ir veiklos prieinamumą, taip pat organizuoti socialinės paramos sistemą ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti sporto kultūrą šiose teritorijose. 

Apsispręsti padėjo ir suvokimas, jog įsijungimas į projektą gali sumažinti nepilnamečių nusikalstamumo lygį Ignalinos rajone, mažinti neigiamos aplinkos įtaką.  Kaip žinia, tam reikalingi ir nemaži finansiniai resursai. Be svarios paramos išsiversti ir pasiekti rezultatų vien entuziazmu būtų tiesiog neįmanoma. Laimėto projekto skaičiai įspūdingi – bendras projekto biudžetas siekia 750 973,92 euro (bendras finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo yra 638 327,88 euro), iš kurių 142034,99 euro skirta Ignalinos kultūros ir sporto centro investicijoms. 15 procentų šios sumos (21305,25 euro) būtų tekę investuoti Ignalinos rajono savivaldybei. Bet net ši dalis, pavykus gauti lėšų iš Vidaus reikalų ministerijos, ženkliai sumažėjo. 

Projektas, startavęs  2018 m. balandžio 1 dieną, finišuos 2020m.. Dabar jau dalijamasi ne tik planais, bet jau ir prisiminimais apie nuveiktus darbus. Dar 2018 m. Birželio 26 d. Įvyko projekto LLI-402 „Rizikos neturinti socialinė reintegracija jaunų žmonių, kuriems gresia pavojus“, susitikimas, kuriame dalyvavo visi keturi projekto partneriai – Latgalės planavimo regionas, Latgalės regiono plėtros agentūra, Visagino savivaldybės administracija ir Ignalinos kultūros ir sporto centras.

Susitikime buvo aptarti partnerystės susitarimai su projekto partneriais apie jo įgyvendinimą, aptartos planuojamos projekto veiklos, buvo sudaryta projekto įgyvendinimo grupė ir aptarta diskusija apie stebėsenos komiteto sudėtį.Dar tada buvo nuspręsta, kad 2018 metų gruodį Latgalos regione bus vykdomi mokymai, kuriuose dalyvaus Visagino ir Ignalinos savivaldybių specialistai. Šie mokymai turėjo didelės naudos juose dalyvavusiems, o dabar – ir tiems, kuriems šie įgūdžiai perduodami. Mokymų dalyviai buvo supažindinti, kaip per sportinę veiklą integruoti į visuomenę į rizikos grupę patenkančius vaikus bei jaunimą.

Siekiant sukurti paramos sistemą, buvo organizuojamos trys gebėjimų ugdymo priemonės. Tai leido sukurti tarpvalstybinį specialistų tinklą, skirtą keistis informacija ir gerąja patirtimi. Projekto metu taip pat sukurta metodinė medžiaga – parengta latvių ir lietuvių instrukcija asmenims, dirbantiems su rizikos grupėje esančiais vaikais ir jaunais žmonėmis. Jau dabar galima džiaugtis, jog padarytos reikšmingos investicijos 13 Latgalės planavimo regiono savivaldybių ir Visagino bei Ignalinos savivaldybėse.

Ignalinos rajone projektui vadovauja Ignalinos kultūros ir sporto centro Sporto skyriaus vedęjas Jonas Paslauskas. Dabar jis jau gali pasidžiaugti regioniniu lygmeniu organizuota viešai prieinama sporto veikla, į kurią buvo įtraukiami gerai žinomi ir įkvėpti jaunuoliai, mokę jaunimą. 

Slidinėjimas, tenisas, dviračių sportas,futbolas – štai pagrindinės veiklos, į kurias buvo įtraukiami vaikai ir jaunuoliai.  Su jais  Ignalinoje dirbo slidinėjimo ekspertė, trijų olinpinių žaidynių dalyvė Kazimiera Strolienė, slidinėjimo ekspertas, dviejų olimpinių žaidynių dalyvis  Modestas Vaičiulis, teniso ekspertai Česlovas Gotovskis, Janas Gotovskis, Danutė Gotovskienė, Alvydas Pūkas, Lietuvos grindų riedulio čempionai Adas Čibiras ir Šarūnas Lisauskas,  Lietuvos dviračių čempionė  Inga Češulienė, Sočio olimpinių žaidynių savanoris  Viktoras Češulis. 

Vien 2019 metais surengtuose dvylikoje sporto renginių  dalyvavo apie keturis šimtus dalyvių iš Didžiasalio, Daugėliškio, Vidiškių, Ignalinos, Vilniaus ir Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vaikų dienos centro Eldoradas. Jų sugaištas laikas – nauda jiems patiems: įgyta patirtis, bendrauta su profesionaliais sportininkais. Per tokius renginius keičiais visos visuomenės požiūris į sportą, jaunimas skatinamas vertinti fizinį aktyvumą kaip vieną efektyviausių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo priemonę. Kas be ko – tokiu būdu populiarinamos slidinėjimo, biatlono, dviračių, plaukimo, teniso ir futbolo sporto šakos Ignalinos rajone. Taigi  nauda abipusė.

Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: risk-free)“ 2019 m. birželio 1 d. Visagino paplūdimio zonoje buvo organizuotas sporto renginys „Atviros paplūdimio sporto žaidynės“. Renginyje dalyvavo 50 vaikų ir paauglių iš Latvijos ir 50 iš Lietuvos. Latgales regionui atstovavo Balvų, Dagdos, Daugpilio miesto, Kraslavos, Livanų, Ludzos, Preilių, Rėzeknės ir Vilanų savivaldybės, Lietuvai atstovavo Ignalinos  ir Visagino savivaldybės. 2019 m. liepos 6 d. Daugpilyje, Vienybės aikštėje įvyko „Gheto games“ sporto renginys, kuriame dalyvavo ir Ignalinos kultūros ir sporto centro komandos, kurios dalyvavo gatvės futbolo ir krepšinio rungtyse. Iš viso iš Ignalinos kultūros ir sporto centro dalyvavo 35 vaikai ir paaugliai.  

Kaip pastebi projekto vadovas Jonas Paslauskas, svarbu paminėti ir tai, jog vykdant projektą buvo įsigyta: 10 Slidinėjimo treniruoklių Concept 2 Ski Erg, 22 dviračiai,teniso įrangos, .30 komplektų riedslidžių .  Daug įvairaus sportinio inventoriaus ir įrangos, kuriuo dar galima bus naudotis ir projektui pasibaigus. Bet svarbiausia, kaip ir buvo siekiama šiuo projektu, buvo sudarytos prieinamos sąlygos visiems rajono moksleiviams ir jaunimui laisvalaikį panaudoti fiziniam aktyvumui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, tėvų pajamų ir socialinio status, moksleiviai ir jaunimas buvo skatinamas aktyviau ir prasmingiau leisti laiką be žalingų įpročių, organizuojant dviračių, plaukimo, futbolo, teniso, biatlono, slidinėjimo ir kitų sporto šakų varžybas. Projekto dalyviai išmoko nugalėti ir pralaimėti, turėjo galimybę panaudoti savo sugebėjimus, bendrauti su bendraamžiais iš Visagino ir Latvijos. 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas –  Eur. 750 973,92  Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 638 327,88  Eur. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros ir sporto centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Projektas LLI-402 “Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla” (Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers) pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Projektą planuojama įgyvendinti per du metus nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Bendras projekto biudžetas siekia 750973,98 eurų ct. iš kurių 120729,74 eurų ct. skirta Ignalinos kultūros ir sporto centro investicijoms. Šis straipsnis parengtas Europos Sąjungos finansine parama. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros sporto centras ir jis negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.