Pranešimas dėl IKSC reorganizavimo

Informuojame, kad yra parengtos Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Ignalinos kultūros ir sporto centro reorganizavimo sąlygų aprašas (teisinė forma: Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinės adresas Ateities g.43, LT-30119 Ignalina, įmonės kodas 190244197, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre). Reorganizavimo būdas: Ignalinos kultūros ir sporto centras reorganizuojamas padalijimo būdu – vieno juridinio asmens pagrindu įsteigiant du juridinius asmenis, kuriems tam tikromis dalimis pereis reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos: po reorganizavimo  veiklą tęsiančios naujai įsteigtos biudžetinės įstaigos, kurios įgyvendins įstaigoms teisės aktų nustatytus tikslus ir funkcijas:

  • Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, buveinė: Mokyklos g. 4, Ignalina
  • Ignalinos rajono kultūros centras, buveinė: Ateities g. 43, Ignalina.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga: po reorganizavimo savo veiklą baigs Ignalinos kultūros ir sporto centras (įstaigos kodas – 190244197).

Po reorganizavimo veiksiančių Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro ir Ignalinos rajono kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

IKSC reorganizavimo sąlygų aprašas
Sprendimas T-20