,,Prisėskime įkvėpti laisvės“

Kaip greitai trisdešimt metų praėjo,
jau mūsų vaikai, net anūkai jau paūgėjo.
ir vėl mes Lietuvai gėlių vainiką pinam,
priklausomais tapti nenorim ir neketinam.
( L. Ramelienė)

Liepos 24 dienos vakarą Kazitiškio padalinyje vyko renginys, skirtas Kovo 11-osios 30- čiui paminėti ,, Prisėskime įkvėpti laisvės“.
Kazitiškio bendruomenė ir svečiai rinkosi Kazitiškio parke. Renginio pradžioje nuskambėjo Danutės Gasiūnienės daina ,, Už žalių miškelių“ ir žodžiai, skirti šiai šventei:
štai mes ir vėl čia, kartu susirinkę paminėti tokią gražią šventę- Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-tį. Laisvė- tai pati didžiausia dovana. tik laisvoje šalyje galime jaustis laisvai, bendrauti, keliauti, pamatyti pasaulį, visa tai prieš 30 metų mums suteikė atkurta Nepriklausoma Lietuvos Valstybė.Gerbdami savo tautos istorinę atmintį, stiprūs vienybe ir turtingi išmintimi šiandien visi esame valstybės kūrimo kelyje. Tad dabar giedant Vinco Kudirkos tautišką giesmę, tegul mus visus apima tauriausi jausmai, tegul lydi kilniausios mintys, visa tai mums suteikia laisvė.
Po tautiškos giesmės visus pasveikino Ignalinos vicemeras Juozas Rokas , kultūros ir švietimo vyr. specialistė Rasa Juodagalvienė, Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas. Laisvės suolelio atidarymui juostelę perkirpo seniūnas Drąsutis Jelinskas ir vicemeras Juozas Rokas. Padėkota suolelio autoriui kazitiškiečiui Eduardui Veličko. Apie Atkurtą Nepriklausomybę kalbėjo kazitiškietės Apolonija Černiauskienė, Gendrika Sevutienė, Laimutė Ramelienė savo mintis išreiškė savos kūrybos eilėraštyje ,,Šlovė , Tau, Lietuva“. Eiles skaitė jaunieji skaitovai- Lukas Padvaiskas, Džordana Taluntytė, Gabrielė Tomaševič, Vilija Čičovaitė, Skaistė Velytė.

“Šv. Ona – duonelės ponia“

Neatsitiktinai tautoje sakoma, kad į duris pasibeldė šv. Ona su duona ir uoga. Kaip tokiai dosniai viešniai nenusilenkti.Šv. Onos vardas buvo pagerbtas ir pas mus. Gabrielė kreipėsi į susirinkusius:
,,Jei staiga dingtų visi keliai, tai kur tada eitų žmonės?
Kur būtų kelio pradžia , kur būtų kelio galas?
Eitų žmonės vienas prie kito be kelio, be takų eitų,
žmogus būtų kelio pradžia, žmogus būtų kelio galas“…
– Būk pasveikinta duonele, visada gardi, skalsi ir maloni, duok Dieve, kad tavęs niekada netrūktų. Taigi būkite pasveikinti visi susirinkę į šviežios duonelės šventę- Onines, būkite pasveikintos mielos Onutės vardo dienos proga.
Vicemerui buvo įteikta šviežios duonos kepalas, palinkėta darnos, skalsos, ištvermės.
Onučių šį vakarą turėjome dvi, kurias pasveikino vicemeras Juozas Rokas ir seniūnas Drąsutis Jelinskas.
Kad Onutės ir visi susirinkusieji šį vakarą praleistų nuotaikingai, į svečius atvyko balsingieji dainorėliai ir muzikantai iš Ignalinos, tai liaudiškos muzikos ansamblis ,,Lanksva“, vadovaujamas Vinco Kliuko. Na ir grojo, dainavo, trenkė polkas ir valsus iš peties, liejosi nuostabios dainų melodijos.
Skambant muzikai, kas šoko, kas dalijosi įspūdžiais, o dar visų laukė skani žirnienė, kurią virė Lida ir Kęstutis Valkauskai, na tikrai skanu buvo, atrodo nieks nesiginčys…
Šį vakarą turime kuo pasidžiaugti. Šitiek šviesių minčių pasėta, tiek gerų žodžių pasakyta, tiek skambių dainų sudainuota. Tebus Jums visiems visiems palankios žvaigždės, ačiū visiems kurie buvote, ačiū šventės rėmėjams ir pagalbininkams: Kazitiškio seniūnui Drąsučiui Jelinskui ir visam kolektyvui, Ignalinos kultūros ir sporto centrui, Ignalinos savivaldybei, Valerijai Aleknienei, Iljai Lisai, Lidai ir Kęstučiui Valkauskams, Jolitai Rimkovienei, Regimantui, Ramūnui, Vitalijui, Dariui, jauniesiems skaitovams, Vandai Jelinskienei, informaciniams rėmėjams- laikraščiams,, Mūsų Ignalinai“ ir ,,Naujai vagai“, ansambliui ,,Lanksva“ ir vadovui Vincui Kliukui, suolelio autoriui Eduardui Veličko, Mantui Bieliauskui ir žinoma Jums, mieli susirinkusieji.

Iksc Kazitiškio padalinio kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistė
Danutė Gasiūnienė