Interreg projektas „LLI-402 be rizikos“

Projekto pavadinimas: LLI-402 „Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla“ (akronimas: risk-free)

Projekto vykdymo laikas: 2015.01.04 – 31.03.2020.

Projekto vadovas: Latgalės planavimo regionas

Projekto partneriai: Latgalės regiono plėtros agentūra (LV), Visagino savivaldybės administracija (LT), Ignalinos kultūros ir sporto centras (LT).

Bendra projekto kaina yra 750 973,98 EUR. Projekto bendras finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo yra 638 327,88 EUR.

Projekto tikslas – skatinti sportuojant Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų teritorijoje esančių rizikos grupėje vaikų ir jaunuolių socialinę integraciją, gerinant viešųjų lauko sporto įrenginių ir veiklos prieinamumą, taip pat organizuojant socialinės paramos sistemą ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti sporto kultūrą šiose teritorijose.

Projektas turi dvi pagrindines veiklos grupes:

  • sukurti socialinės integracijos sistemą per sportą,
  • įvedus sporto renginius, kuriuose dalyvauja projekto tikslinė grupė.

Siekiant sukurti paramos sistemą, bus organizuojamos trys gebėjimų ugdymo priemonės: asmenims, dirbantiems su rizikos grupe dirbančiais asmenimis, mokymai ir jaunuoliai Latvijoje ir Lietuvoje, pritraukiant 20 dalyvių iš visų partnerių organizacijų, tai taip pat leis sukurti tarpvalstybinį specialistų tinklą, skirtą keistis informacija ir gerąja patirtimi. Projekto metu bus sukurta metodinė medžiaga – bus parengta latvių ir lietuvių instrukcija asmenims, dirbantiems su rizikos grupe esančiais vaikais ir jaunais žmonėmis, rinkti požiūrius ir metodus, kaip sportuoti galima aktyviai propaguoti ir motyvuoti tikslinės socialinės įtraukties grupę. Reikšmingos investicijos bus padarytos 11 savivaldybių Latgalės planavimo regiono ir Visagino bei Ignalinos savivaldybėse.

Į projektą bus įtraukti ir sporto renginiai. Savivaldybės, kuriose bus tobulinama sporto infrastruktūra, bus pakviesti organizuoti mokymus ir įvairių rūšių konkursus vaikams ir jaunimui. Regioniniu lygmeniu bus organizuojama viešai prieinama sporto veikla, į kurią bus įtraukiami gerai žinomi ir įkvėpti jaunuoliai, kurie mokys jaunimą. Svarbiausias renginys – gatvės sporto varžybų organizavimas – vienos dienos varžybos skirtingose disciplinose, kuriose dalyvaus apie 100 dalyvių, pritraukiant kiekvieno projekto partnerio vaikus ir jaunimą.

Šį projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga. „Interreg Latvia-Lithuania“ 2014-2020 m. Bendradarbiavimo programos tikslas yra skatinti tvarų socialinį ir ekonominį programos regionų vystymąsi, padedant jiems tapti konkurencingesni ir patrauklesni gyvenimui, verslui ir turizmui. Programos tinklalapis: www.latlit.eu. Oficiali ES svetainė: www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas teikiant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį yra atsakingas už Ignalinos kultūros ir sporto centras ir tai neturi būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.