Savivaldybės etapo geografijos olimpiada

Kovo 12 dieną Ignalinos gimnazijoje vyko savivaldybės etapo geografijos olimpiada 9-12 klasių mokiniams. Olimpiados tema – ,, Amerika – nuo Aliaskos iki Ugnies Žemės‘‘. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis geografija, plėsti mokinių akiratį, mokytojus – kelti savo kvalifikaciją dirbant su gabiaisiais mokiniais, ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti juos praktiniame gyvenime taikyti įgytas žinias ir įgūdžius, padėti atsiskleisti geografija besidomintiems ir ją geriausiai išmanantiems mokiniams, akcentuoti svarbiausias ir aktualiausias lokalines bei globalines geografinio pobūdžio problemas, diegti naujausius geografijos mokymo metodus, inovacijas.

Olimpiadoje dalyvavo 14 mokinių iš 4 rajono mokyklų. Komisijai suvedus rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko ir I vietą laimėjo  Matas Kovalevskis, II vietą –Ilmantas Liškevičius, III vietą užėmė Adrijus Jatulis, visi mokiniai yra iš Ignalinos gimnazijos  jų mokytoja Violeta Kreivėnienė. Sveikiname nugalėtojus ir jų mokytoją!

Visų mokinių rezultatai išsiųsti respublikinei vertinimo komisijai tolimesnei atrankai. Šiais metais gegužės 2-4 dienomis šalies olimpiada vyks Birštono gimnazijoje.

 

Ignalinos kultūros ir sporto centro metodininkė  Vita Bagdonienė