Savivaldybės etapo muzikos olimpiada

Gruodžio 10 dieną Ignalinos gimnazijoje vyko savivaldybės etapo muzikos olimpiada 6-8 ir 9-12 klasių mokiniams.

Olimpiados tikslas – skatinti mokinių muzikinę kūrybinę raišką, plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinius gebėjimus, kultūrą, kūrybiškumą, skatinti mokinių muzikavimą, teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniame – kultūriniame gyvenime nuostatas, kelti muzikos dalyko prestižą.

Abiejų grupių mokiniai atliko muzikinių žinių testą, solfedžiavo, atliko ritmo pratimus, dainavo dainą, viena mokinė pristatė originalią kompoziciją. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad 6 – 8 klasių grupėje I vietą užėmė Dovilė Libako, Ignalinos r. Dūkšto mokykla (mokytoja Anastazija Židanavičienė), II vietą – Kamilė Graužlytė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazija (mokytoja Lionė Gruodienė).

9 – 12 klasių grupėje I vietą užėmė Aristida Kuksėnaitė, Ignalinos gimnazija (mokytoja Loreta Kuksėnienė), II vietą –  Goda Čepulytė, III vietą  – Miglė Kapliukaitė, abi mergaitės iš Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos (mokytoja Valentina Sinkevič).

Sveikiname olimpiados nugalėtojus!

 

Ignalinos kultūros ir sporto centro metodininkė    Vita Bagdonienė