Seminaras „Baltiški ženklai keramikoje“

Niekur kitur pasaulyje nėra išlikusi tokia ženklų daugybė, kaip pas mus…

Žinojimas, pasirodo, visą laiką buvo ir yra čia pat – baltų kultūroje.

Vladas Turčinavičius

 

2018 metų sausio 3 d. Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko seminaras, skirtas dailės ir technologijų mokytojams „Baltiški ženklai keramikoje“. Jame dalyvavo 10 rajono mokytojų. Seminaro įžanga buvo teorinė, jos metu buvo pasakojama, kad senovėje ornamentas reiškė informacijos perdavimą ženklų kalba. Iš kartos į kartą buvo perimamos nusistovėjusios ir tobulinamos meninės formos, spalvų deriniai, ornamentika. Ornamentais išpuošti liaudies architektūros statiniai, kryžiai, medžio drožiniai, geležies dirbiniai, baldai, moliniai indai, audiniai, drabužiai, juostos, margučiai.

Manoma, kad ornamentas atsirado iš konkrečių realistinių vaizdų, juos stilizuojant, supaprastinant. Ornamentas sudaromas ritmiškai pakartojant tam tikrus elementus. Lietuvoje sutinkami įvairūs raštai. Dažnai jie atėję iš gamtos ir virtę atskirais simboliais.

Išklausius gausių ir naudingų teorinių žinių, buvo galima visa tai išbandyti praktiškai. Ant nusilipdytų savo darbo molinių dirbinių, teko piešti baltiškus ornamentus ir pasistengti juos perskaityti. Visiems seminaro dalyviams laikas, praleistas kartu buvo labai įdomus, naudingas ir šiek tiek kitoniškas, nei kituose vykstančiuose seminaruose. Juk tik žinodami savo tautos istoriją ir senąsias tradicijas, galime kurti ateitį.

Seminaro organizatorė, keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė