Skelbiama atranka į Ignalinos kultūros ir sporto centro kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistų  pareigas 

Duomenys  apie  įstaigą:  Pavadinimas – Ignalinos kultūros ir sporto centras, biudžetinė  įstaiga,  adresas: Ateities g. 43, LT-30119  Ignalina,   įstaigos  kodas 190244197.

Skelbiama  atranka į  Dūkšto, Tverečiaus, Rimšės  seniūnijų kultūros ir laisvalaikio organizavimo  specialistų pareigas. 

Pareigybės  lygis –  specialistas,  priskiriamas  B lygio  pareigybei.

Pareigybės  paskirtis – planuoti  veiklas ir renginius, vykdyti  kultūros, meno ir  sporto  plėtrą kaimo  vietovėse ir  kultūros sklaidą  kaimo bendruomenėse, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų  ir  taisyklių.

Kvalifikaciniai  reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip  aukštesnįjį išsilavinimą,  įgytą  iki 2009 metų,  ar  specialųjį  vidurinį išsilavinimą,  įgytą  iki 1995 metų.
 2. Gerai mokėti valstybinę  kalbą.
 3. Turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su kaimo vietovių gyventojais, kaimo bendruomenėmis,  mokyklomis  ir  organizuojant  renginius.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentų  pateikimas:

 1. Dokumentai pateikiami Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyriaus raštinei. Siunčiant registruotu  laišku, dokumentai siunčiami adresu: Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina. Siunčiant elektroniniu paštu, dokumentai siunčiami adresu  ikn@ignet. lt.     
 2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir  sutikrinti  grąžinami pretendentui.
 3. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų  nuo  atrankos  paskelbimo.
 4. Atranka skelbiama 2019 m.  birželio 17 dieną.

Pretendentų  atranka:

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius  reikalavimus, apie tai informuojami  raštu arba  elektroniniu paštu pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu.
 2. Atranka vykdoma žodžiu (pokalbis) 2019 m. birželio  20 dieną.

 

Informacija teikiama   tel. (8 386)  52 154.