Sportas – ne tik sveikata

Prieš porą metų Ignalinos kultūros ir sporto centro Sporto skyriaus darbuotojai, prisijungę prie Latvijos Latgalės planavimo regiono rengiamo projekto LLI-402 „Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla (akronimas: risk-free)“ ir tapę šio projekto partneriais, jau gali kalbėti apie šio projekto rezultatus. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – skatinti Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų teritorijoje rizikos grupėje esančių vaikų ir jaunuolių socialinę integraciją, gerinti viešųjų lauko sporto įrenginių ir veiklos prieinamumą, taip pat organizuoti socialinės paramos sistemą ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti sporto kultūrą šiose teritorijose. Įįsijungimas į projektą teikė vilčių sumažinti nepilnamečių nusikalstamumo lygį Ignalinos rajone, mažinti neigiamos aplinkos įtaką. 

Projektas LLI-402 ,,Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrista sportine veikla (akronimas: risk – free), startavęs 2018 metų balandžio 1 dieną, baigsis 2020 birželio 30 dieną. Vakar Visagine vyko baigiamasis projekto renginys, kuriame dalyvavo po penkiasdešimt dalyvių iš Lietuvos ir iš Latvijos. Varžybos vyko futbolo, krepšinio, tinklinio ir rankų lenkimo srityse įvairiose amžiaus grupėse. Renginyje dalyvavo 25 Ignalinos rajono vaikai ir jaunuoliai. Kol vaikai ir jaunimas rungėsi įvairiose sporto srityse, Visagine vyko paskutinis projekto iniciatyvinio komiteto posėdis, kuriame įvertintas projekto įgyvendinimas, pasiekti rezultatai ir pagrindiniai projekto rezultatai, taip pat aptarti pagrindiniai laimėjimai ir projekto pridėtinė vertė, aptarta įgyvendinimo proceso metu įgyta patirtis. Tai buvo išties gera proga prisiminti projekto veiklas, pasidžiaugti pagerėjusia materialine baze, sudarytomis galimybėmis vaikams ir jaunimui prasmingiau leisti laiką

Ignalinos rajone projektui vadovavo Ignalinos kultūros ir sporto centro Sporto skyriaus vedėjas Jonas Paslauskas. Dabar jis jau gali pasidžiaugti regioniniu lygmeniu organizuota viešai prieinama sporto veikla, į kurią buvo įtraukiami gerai žinomi ir įkvėpti jaunuoliai, mokę jaunimą. Slidinėjimas, tenisas, dviračių sportas,futbolas – štai pagrindinės veiklos, į kurias buvo įtraukiami vaikai ir jaunuoliai. 

Nuo praėjusių metų gruodžio vidurio iki šių metų vasario  27 dienos projekto dėka pavyko surengti 13 renginių, kuriuose dalyvavo  442  dalyviai. Renginius vedė: Trakų FK salės futbolo prezidentas Vidmantas Zagurskas, Lietuvos Nacionalinės rinktinės narys Justinas Zagurskas,  Lietuvos žiemos sporto centro direktorius Bronius Cicėnas, ,,Ignalinos Team“ treneris Aleksandras Šechočichinas, Lietuvos biatlono jaunimo rinktinės narys Jokūbas Mačkinė, Ignalinos kultūros ir sporto centro specialistas Genrikas Rudakas, Vilniaus FK futbolo treneris Andrejus Sorokinas, IKSC futbolo treneris Tadas Bernotas, IKSC biatlono treneriai Karolis Baltakis ir Vadimas Stefanskis, IKSC slidinėjimo trenerė Dalia Vaičiulienė. Surengti dar du nemokami  renginiai.

Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: risk-free)“ 2020 m. birželio mėn. 17 d. Ignalinoje įvyko slidinėjimo technikos mokymas klasikiniu žingsniu riedslidemis. Renginyje dalyvavo 30 vaikų iš Ignalinos,Vidiškių,Daugėliškio. Renginį vedė ir su projekto lėšomis įgytu sportiniu inventoriumi supažindino Dalia Vaičiulienė.

Birželio 22 d. Ignalinoje įvyko gatvės  futbolo varžybos renginyje dalyvavo 30 jaunuolių iš Didžiasalio, Ignalinos ir Trakų. Renginį vedė ir su projekto lėšomis įgytu inventoriumi supažindino IKSC treneris Tadas Bernotas ir Trakų salės futbolo klubo prezidentas Vidmantas Zagurskas.

Kaip sakė projekto vadovas Jonas Paslauskas, svarbu paminėti ir tai, jog vykdant projektą buvo įsigyta: 10 slidinėjimo treniruoklių (už 12 099,40 Eur.) 45 komplektų slidinėjimo inventoriaus (45 poros slidžių, batų, lazdų ir apkaustų – už  21 096 Eur.), 50 porų riedslidžių, 50 porų riedslidžių batų, 50 porų riedslidžių apkaustų, 30 porų lazdų. (už 22 463,38 Eur.), 22 dviračiai (12 plento ir 10 kalnų – už 22 479,83 Eur.),  21  dviratininkų šalmas ir 25 poros dviratininkų batų (už 8 138,53 Eur.), 5 dviračių staklės (už 774,95 Eur.). teniso mėgėjus turėtų pradžiuginti už projekto lėšas įsigyta kamuoliukų mėtymo mašina, rakečių stygavimo mašina, 2 mini teniso tinklai, 2 teniso tinklai, 12 rakečių ir 404 teniso kamuoliukai (už 10 099,68 Eur.). Futbolo gerbėjams pravers 4 futbolo vartų tinklai, 60 futbolo kamuolių, 6 futbolo sienelės, 4 futbolo vartai vaikams, 3 komplektai žymų, 3 komplektai futbolo treniruočių lazdų ir 4 komplektai futbolo treniruočių rinkinių (už 9 800 Eur.), Iš viso nupirkta įnventoriaus už 106 952,12 euro. Šis inventorius buvo reikalingas projekto veiklai išlaikyti, siekiant projekto numatytų tikslų. Nupirkto inventoriaus dėka, kaip teigė Jonas Paslauskas, ir toliau bus sudaromos prieinamas sąlygas visiems rajono moksleiviams ir jaunimui laisvalaikį panaudoti fiziniam aktyvumui, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos, tėvų pajamų ir socialinio statuso. Šia veikla buvo ir bus skatinamas neformalus vaikų ir jaunimo fizinis parengtumas ir užimtumas, sporto šakų plėtra, mėgėjiško sporto veikla.

Projektas leido patirti, kad bendrų sporto renginių metu  keičiasi visos visuomenės požiūris į sportą, jaunimas skatinamas vertinti fizinį aktyvumą kaip vieną efektyviausių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo. Todėl projekto tikslai lieka ir jam pasibaigus populiarinti slidinėjimo, biatlono, dviračių, teniso, futbolo sporto šakas Ignalinos rajone. Skatinti moksleivius ir jaunimą aktyviau ir prasmingiau leisti laiką be žalingų įpročių. Todėl ir toliau bus organizuojamos slidinėjimo, biatlono, dviračių, teniso, futbolo ir kitų sporto šakų varžybos.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas –  Eur. 750 973,92  Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 638 327,88  Eur. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šiostraipsnio turinį atsako Ignalinos kultūros ir sporto centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.