Darbo grupės

Ugdymo plano parengimo darbo grupė:

Jolita Bužinskienė, keramikos būrelio vadovė;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Nijolė Trinkūnienė, dailės studijos vadovė ekspertė;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.

Rajoninių renginių moksleiviams plano parengimo darbo grupė:

Vita Bagdonienė, metodininkė;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Genrikas Rudakas, metodininkas-sporto renginių organizatorius.

Strateginio plano parengimo darbo grupė:

Tatjana Leškevičienė, metodininkė, darbo grupės vadovė
Nariai:
Vita Bagdonienė, metodininkė;
Petras Medeišis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Nijolė Trinkūnienė, dailės studijos vadovė ekspertė;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.

Metinės veiklos plano parengimo darbo grupė:

Tatjana Leškevičienė, metodininkė, darbo grupės vadovė;
Nariai:
Vita Bagdonienė, metodininkė;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Danutė Lisauskienė, kultūros skyriaus vedėja;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.

Atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkas – Darginas Mikėnas, Ignalinos kultūros ir sporto centro direktorius.
Nariai:
Genrikas Rudakas, metodininkas-sporto renginių organizatorius;
Karolis Baltakis, treneris;
Česlavas Gotovskis, treneris;
Nijolė Žygienė, šokių kolektyvų „Lelijėlė“ vadovė.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių parengimo darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Danutė Lisauskienė, kultūros skyriaus vedėja.
Nariai:
Petras Medeišis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Ana Valentienė, buhalterė.