Darbuotojai

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJAI

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Direktorius Darginas Mikėnas 8 386 52118 darginas59@gmail.com
Raštinės administratorė Genovaitė Karklelienė 8 386 52118 mn@ignalina.lt
Metodininkė Vita Bagdonienė 8 386 53476 v.bagdoniene@iksc.lt
Metodininkė Tatjana Leškevičienė 8 386 53476 ttjn.strkv@gmail.com
Buhalterinės apskaitos darbuotojai
Vyr. finansininkė Danutė Rasimovičienė 8 386 52950 drasimovic34@gmail.com
Buhalterė Ana Valentienė 8 386 52950 ana.valentiene@gmail.com
Ūkio dalis
Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams Petras Medeišis 8 386 52950 petrasmed@gmail.com
Kultūros skyrius
Kultūros skyriaus vedėja Danutė Lisauskienė 8 386 52185 ikc.dana@ignet.lt
Raštvedė Milda Kėkštienė 8 386 52154 m.kekstiene@ignalina.lt
Konferencijų ir kultūrinių renginių organizatorė  Miglė Dubakienė  8 621 89348  migle.dubakiene@ignalina.lt
Audiovizualinių menų specialistas Marius Vilčinskas   marius@vilcinskas.com
Režisierė, suaugusiųjų teatro ,,Salos’’ vadovė Jolanta Narbutaitiene 8 670 10786 jolanta@teatrasiki.lt
Senųjų amatų poskyrio specialistė Marijona Lukaševičiene 8 616 85135 marijona.lukaseviciene@gmail.com
Suaugusiųjų choro vadovė Loreta Kuksėnienė 8 650 36738 loretacep@yahoo.com
Choreografė Neringa Kirkilienė 8 616 27673 neringa.jusyte@gmail.com
Tautinių šokių choreografė Elena Skripkauskienė 8 611 53247 elenaskripkauskiene@gmail.com
Liaudiškos muzikos kapelos vadovė Jūratė Saulienė 8 600 05932 jursaule10@gmail.com
Dailininkė Jadvyga Gotovskaja 8 618 59506  jadvyga.gotovskaja@gmail.com
Modeliuotoja – siuvėja Vera Smirnova    
Sporto skyrius
Sporto skyriaus vedėjas Jonas Paslauskas 8 386 52804 j.paslauskas@iksc.lt
Metodininkas-sporto renginių organizatorius Genrikas Rudakas 8 386 52804 rgenrikas@yahoo.com
Metodininkė-instruktorė Anutė Jovaišienė 8 386 52804 anutjovai@gmail.com
Specialistas-metodininkas Mantas Strolia 8 663 56112 mantas.strolia@olympian.org
Futbolo treneris Tadas Bernotas 8 670 72235 tadasbernot@gmail.com
Teniso treneris Česlavas Gotovskis 8 620 27049 ceslavasgot@gmail.com
Plaukimo treneris III kategorija Eugenijus Rakitinas 8 614 95592 eugenijusrakitinas@gmail.com
Plaukimo trenerė Danutė Žemaitienė 8 615 25281 danazem@yahoo.com
Biatlono treneris III kategorija Karolis Baltakis 8 655 44031 kbaltakis207@gmail.com
Slidinėjimo trenerė I kategorija Dalia Vaičiulienė 8 615 58922 dv6507@gmail.com
Slidinėjimo trenerė Kazimiera Strolienė 8 686 76975 kazytest@hotmail.com
Biatlono treneris Vadim Stefanskij 8 626 63975 stefanskij30@gmail.com
Dviračių treneris Viktoras Češulis 8 608 75784 cilviakas@yahoo.com
Turizmo, dailės skyrius
Būrelių vadovai      
Dailės studijos vadovė ekspertė Nijolė Trinkūnienė 8 618 42332 nijoletrinkuniene@gmail.com
Keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė 8 626 71027 jolita.buzinskiene@gmail.com
Šokių kolektyvo „Lelijėlė“ vadovė Nijolė Žygienė 8 650 36741 nijole.zyg@gmail.com
Plaukimo būrelio vadovė Dovilė Mikoliūnaitė 8 629 25325  
Laisvalaikio organizatoriai      
Didžiasalio laisvalaikio organizatorė Valentina Sinkevič 8 671 78016 valia.sinkevic@gmail.com
Dūkšto laisvalaikio organizatorė Dangutė Urbonienė 8 386 51197  
Vidiškių laisvalaikio organizatorė Evaldas Gailiešius 8 621 50505 mokytoja.vk@gmail.com
Linkmenų laisvalaikio organizatorė Marytė Alesionkienė 8 386 42229 marytealesionkiene@inbox.lt
Linkmenų laisvalaikio organizatorė Laima  Rakauskienė 8 670 72989 pauksciu.kaimas@gmail.com
Kaniūkų laisvalaikio organizatorius Gintautas Velička 8 386 45461 gintas35@gmail.com
Strigailiškio laisvalaikio organizatorė Rima Grušnienė 8 386 53491 rima.grusniene@ignalina.lt
Ceikinių laisvalaikio organizatorė Rūta Kajėnė 8 622 60551 ruta.kajene@gmail.com
Kazitiškio laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė 8 386 41746 danute000@gmail.com
Bernotų laisvalaikio organizatorė   8 627 55341  
Mažėnų laisvalaikio organizatorė Liudmila Kazakevičienė 8 386 49816 liuda.kazakeviciene@gmail.com
N. Daugėliškio laisvalaikio organizatorė Aldona Jankauskienė 8 629 07721  aldona.jank@gmail.com
Taujūnų laisvalaikio organizatorė Elvyra Zakažauskienė 8 621 82920 elvyra.zakazauskiene@gmail.com
Taujūnų laisvalaikio organizatorė Nijolė  Gluchovienė 8 654 51711 nijole0901@gmail.com
Mielagėnų laisvalaikio organizatorė Aldona Černiauskienė 8 624 32766 ms@ignalina.lt
Rimšės laisvalaikio organizatorė Ramunė Prakapavičienė 8 678 41053 prakramune@gmail.com