Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia

Naujajame Daugėliškyje vyko Oninių šventė  „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“, skirta N.Daugėliškio Šv. Joakimo ir Šv. Onos parapijos bažnyčios 130 – osioms metinėms.

Besišypsanti saulė, liepos 28 d. daugėliškiečius ir svečius sukvietė į tradicinę vasaros šventę – Onines.

Ir susirinko kaimynai, giminės, draugai, atsinešdami bičiulystės jausmą, gerą nuotaiką, meilę gimtajam kraštui.

Šv mišios Šv. Joakimo ir Šv. Onos parapijos bažnyčioje prasidėjo vyskupo  sutikimu , bažnyčios jubiliejinę šventę pagerbė ir mišiose dalyvavo  Vilniaus arkiviskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis

Po šv. Mišių tradicinė Oninų šventė vyko N.Daugėliškio kaimo seklyčios kiemelyje .

Renginio vedantieji  Aldona Rudakienė ir Artūras Čeliokas visus pakvietė tylos minute pagerbti a.a. ilgametę kultūros darbuotoją, Aldoną Jankauskienę.

Šventėje dalyvavo  Vilniaus arkiviskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis, kurį lydėjo mūsų parapijos klebonas Bernardas Augaitis, LR Seimo narys Vytautas Rastenis, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narės Marijona Lukaševičienė  ir  Onutė Zaleckienė, mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė Rima Cibulskienė, vaikų globos namų vadovė Jolita Vaiciukevičienė, Daugėlikio krašto šviesuolė, Lietuvos patriotė Birutė Žemaitienė .

Šiltus sveikinimus Onutėms ir daugėliškiečiams  skyrė dalyvavusieji šventėje svečiai.

Marijona Lukaševičienė sveikindama visus svečius ir susirinkusius šventės dalyvius gerb. Ekselencijai vyskupui Dariui Trijonui įteikė Šiūlėnų bendruomenė narės Aldonos Kurkiancienės iškeptą naminę ruginę duoną, o už tradicijų puoselėjimą ir švenčių organizavimą IKSC N. Daugėliškio padalinio organizatorei Nijolei Gluchovienei, padėką  .

Vedantieji sveikino visus atvykusius  su Šventos duonelės  šventę , su Šv Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia .

Lietuvių tautosakoje ši diena simboliškai žymi rugiapjūtės pabaigtuves ir yra viena svarbiausių vasaros švenčių, o Onos vardas – vienas populiariausių moteriškų vardų Lietuvoje. Kaimo darbų rate tai jau rugiapjūtės pabaigtuvės. Po jų „dienelės trumpyn – darbeliai mažyn”.

Nešant  Šventą duonelę ant mūsų bendro stalo , Aldona Rudakienė skaitė eiles apie duonelę

Palinkę sunkios varpos jau…
Saulutės spindulių prigėrę.
Juk aš į žemę atėjau
Dalinti Šviesą, Meilę, Gėrį…

Juk aš į Žemę atėjau
Šias Dievo dovanas surinkti,
Duonelę kvepiančią iškept
Ir su visais pasidalinti…

Dėkoju, Dieve, už laukus,
Vilnijančių javų beribę!
Jeigu mylėsim-Duonos bus!
Tik taip išsaugosim Tėvynę…

O Onučių šįkart buvo net aštuonios! Joms buvo įteikti medaliai, kuriuos sukūrė Ignalinos kultūros ir sporto centro keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė, Daugėliškio krašto bendruomenės dovanoti proginiai maišeliai, kuriuose kvepėjo Justinos Rukienės iškeptos ruginės duonos riekelės. O gražias gėlių puokštes Onutėms dovanojo floristė Birutė Rimšelienė.
Šventės organizatoriai: Naujojo Daugėliškio seniūnija, IKSC N. Daugėliškio padalinys ir Daugėliškio krašto bendruomenė dėkojo šventės rėmėjams ir visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo .
Dėkojame rėmėjams ūkininkams Onutei ir Egidijui Šiaudiniams, Algirdui ir Stasiui Cicėnams, kurių dėka įmonė „ARMYDAY“ išvirė nuostabų žvėrienos troškinį.Dėkojome šventės įgarsinimu pasirūpinusiam Evaldui Gailiešiui .Taip pat dėkojame Rimantui Medeišiui, Birutei Juozapaitienei, Nijolei Ibelhauptienei, Irenai Teteriukovaitei už pagalbą ruošiant gausų ir skalsų vaišių stalą. Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų vaikams ir jų vadovei Jolitai Vaiciukevičienei prisidėjusiai prie šventės rengimo .
Dėkojome Juliai Paukštienei už nuostabią skiautinų parodą, kuria galėjome pasigrožėti IKSC N.Daugėliškio padalinyje
Susirinkusius nuo saulės karščio „atgaivino“ šaunūs, nuotaikinga muzika ir šokio ritmu kviečiantys kolektyvai: Švenčionių kultūros centro liaudiška kapela “Kaimynai“ (vadovas Rimantas Ankėnas) su pasakore Renata Sliesoraityte ir Zarasų kultūros centro senjorų šokių kolektyvas „Ąžuolinis“ (vadovė Jovita Mikutavičienė).

Šventės metu norintys galėjo girnomis grūdus sumalti, čia pat iš rugių pėdų sudėtą gubą apžiūrėti, medinių bei megztų suvenyrų įsigyti. Mugės prekeiviai viliojo žolelėmis, keramikos ir kitais gaminiais, o Paliesiaus dvaras – ne tik bandelėmis ir duona, bet ir kvietimu apsilankyti ten vykstančiuose koncertuose.
Puikaus oro, linksmų emocijų vedini daugėliškiečiai neskubėjo skirstytis. Dar drauge pabuvome prie bendro vaišių stalo: tepėme sviestą ant duonos ir žadėjome vėl susitikti po metų tradicinėje Oninių šventėje.

IKSC N.Daugėliškio padalinio laisvalaikio organizatorė Nijolė Gluchovienė
N.Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė Indrė Gruodienė