,,Tautiška giesmė“ Linkmenyse

   Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – Valstybės diena švenčiama liepos 6  d. Jau tradicija tapo šią dieną ,,Tautišką giesmę“, vienijantis su visos Lietuvos ir pasaulio lietuviais, giedoti parkelyje prie kunigaikščio Lengvenio skulptūros.  Susirinko nemažas būrys linkmeniškių ir svečių, kad primintų sau ir kitiems, jog ,,lietuviais esame mes gimę“, kad mes mylime savo šalį,  esame vieningi.

    Nuskambėjus tautiškai giesmei, sveikinimo žodį tarė Linkmenų seniūnijos seniūnas Jonas Alekna, ąžuolo lapų vainiku pasveikinome vienintelį į šventę atėjusį Mindaugą, nors jų Linkmenų seniūnijoje turime 5, ir jiems visiems buvome nupynę po vainiką. Viso vakaro maloniausia staigmena – pačių mažiausių šventės dalyvių patriotizmas, jų su meile giedamas  Lietuvos himnas , bei Adrianos ir Ievutės padainuota daina apie Lietuvą ,,Raudoni vakarai “ 

 Visi aktyviai dalyvavo viktorinoje apie Lietuvą. Geriausiai sekėsi Sigitui Mackoniui.  Daug tą vakarą buvo sudainuota patriotinių dainų apie Lietuvą, apie  mūsų kraštą, ilgai nieks nesiskirstė į namus, pindami į  žinomų lietuvių liaudies dainų pynę vis naujas dainas.

 

Linkmenų filialo laisvalaikio organizatorė

Marytė Alesionkienė