Teminis vakaras – koncertas „Išnykęs kaimas paliko vardus“ Linkmenyse

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ilgėja naktys, trumpėja dienos. Šilumos dar gausu, bet gamtoje ryškėja ženklai, žymintys vasaros pabaigą. Visi  matome vėjyje besiplaikstančius voratinklius, pasipuošusius rasos lašeliais,  grojančius žiogus ant smilgų, ore ratus besukančias kregždes, laukuose besibūriuojančius,  pasiruošusius išskrist gandrus. Gamta ruošiasi rudeniui.

  Gražia tradicija palydėti vasarą tapo Linkmenyse organizuojant ne tik linksmą, bet ir turiningą renginį. Šįmet tai buvo teminis vakaras –  koncertas ,,Išnykęs kaimas paliko vardus“  Idėja aplankyt, jau nuolatinių gyventojų neturintį Derviniškės kaimą , gimė, kai mano anūkui Deividui Rapoportui reikėjo literatūros pamokai parengt pristatymą apie išnykusį kaimą. Peržiūrėdamos medžiagą, kartu su bibliotekos vedėja Danute Daubariene  sugalvojom dar daugiau sužinot istorijos faktų apie ten gyvenusis įžymius žmones. Tai knygnešį  Petrą Vilutį, kuris spaudos draudimo metais ne tik platino lietuviškas knygas ir spaudą, bet ir savo name turėjo įsirengęs slėptuvę, ir Leoną Vilutį ,,Tigro “ partizanų rinktinės vadą.

19 val . visi norintys išvyko į Derviniškės kaimą, į knygnešio statytą sodybą .  Mus pasitiko tenai su vyru Algiu vasarojanti Danutė Kaušilaitė – Bučinskienė ir Kęstas Vilutis. Sodyboje klausėmės smuiku grojančios Adrianos Paukštaitės,  apsilankėme knygnešio sodybos pirkioje.  Po to vykome į senąsias Linkmenų kapines prie Petrui Vilučiui  kapo , ten uždegėme žvakutes, padėjome gėles ir vėl klausėmės , jo atminimui skirtos smuiko melodijos.

  Antroje dalyje visus susirinkusius supažindinome su Derviniškės kaimo įžymių žmonių istorijomis.   Pasakojo kaimo likimo  istoriją Danutė Bučinskienė  ir Kęstas Vilutis, kuris  dar ir padovanojo daug surinktos istorinės medžiagos apie Derviniškės gyventojus. Išklausę Adrijanos Paukštaitės ir Ievutės Vilutytės dainos, paprašėme Šiliniškių kaimo tragediją priminti  Birutės Gižutytės ir Danutės Gaižutienės.  Danutė dar ir perskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą sudeginto Šiliniškių kaimo aukoms atminti.  

   Visiems susirinkusiems koncertavo estradinės ir liaudiškos muzikos ansamblis  iš Ginučių kaimo ,,Bijūnai“.  Algio Gaižučio ir Karolio Orlausko  atliekamos  dainos abejingo nepaliko nė vieno atėjusio į šią šventę. Jautrios, jausmingos ir labai prasmingos skambėjo  dainos:  apie  gimtąjį sodžių, meilę ir ilgesį, pačius gražiausius žmogaus gyvenimo jaunystės metus, apie nykstančius kaimus, vaikystės prisiminimus.  Nuoširdžiausius žodžius parinko ir visą koncertą vedė pats Karolis Orlauskas. Sulaukėme ir malonios staigmenos: dviems dainoms pagal kraštiečių Baniutės Baravykienės ir Juozapo  Kardelio eilėraščių ž0džius, sukūrė Algis Gaižutis. Už nuostabiai atliktą dainą poetas Juozapas Kardelis dėkojo vyrams asmeniškai.

    Koncerto  viduryje į sceną atėjo  Algio  mama , o Karolio močiutė Danutė Gaižutienė. Ji  perskaitė keletą savo draugės iš Ginučių  Baniutės  Žilėnaitės – Baravykienės, dabar gyvenančios Vyžuonose, Utenos r. eilėraščių.

 Danutę Gaižutienė.  pažįstame ne tik mes, o ir dauguma seniūnijos gyventojų .  Tai ir rajone žinoma tautodailininkė, piešianti puikius paveikslus, modeliuojanti ir siuvanti drabužius, rašanti eiles, nuostabiai dainuojanti, pati nuoširdžiausia moteris, išauginusi nuostabius vaikus , ir  talentingus anūkus.  Savo eiles skaitė ir į renginį atvykęs Kraštietis poetas Juozapas Kardelis.

Skambant  ansamblio „Bijūnai“ atlikėjų dainoms , netilo plojimai, daug dainų buvo prašoma kartoti, dainuojant  žinomas dainas, susirinkusieji dainavo kartu,  šoko ir  visa salė atsistojusi plodama prašė dainuoti kuo  ilgiau ir kuo daugiau dainų.

Karolis Orlauskas rugsėjį pasitiks jau teisę studijuosiantys studentas, todėl norisi talentingam jaunuoliui palinkėti sėkmingo skrydžio moksluose, puikių rezultatų ir paprašyti, kad  kartu su  dėde,  savo dainavimu kuo dažniau pradžiugintų mus visus jų labai laukiančius.

  Praturtinom tą vakarą  savo sielas istorinę krašto praeitį primintomis žiniomis, o jausmingos dainos ir eilės širdyje paliko savo pėdsakus  meilės, gėrio, gal ilgesio ir neabejotinai vilties kad sugrįš į išnykusius kaimus, kažkur svetur laimės ieškantys žmonės, kad skambės juose dainos ir krykštaus vaikai. Susėdom prie stalo atsigerti arbatos su saldumynais, visi kartu pasidžiaugėm,  kad neišsibėgiojom po renginio iškart į namus ,  kad mūsų prie stalo tiek daug , ir kad turim dar daug apie ką pasikalbėti.

  Tariu nuoširdų ačiū visiems vakaro dalyviams  ir žiūrovams, Ypač nuoširdžiai noriu padėkoti operatoriui, mūsų nuolatiniam renginių metraštininkui Eugenijui Ostašenkovui, už domėjimąsi mūsų šventėmis ir už dovanojamus renginių įrašus,   Kęstui  Vilučiui  už  padovanotą istorinę  Derviniškės kaimo medžiagą, Danutei Bučinskienei už svetingą priėmimą knygnešio sodyboj , ir visiems atvykusiems ir prisidėjusiems organizuojant renginį.

Linkmenų filialo laisvalaikio organizatorė Marytė Alesionkienė.