Tradicinė kalėdinė šventė „Iš širdies į širdį“ Kazitiškyje

Tad sušilkime visi prie žmogiškumo laužo-
ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni.
Ir šitos šilumos lyg duonos atsilaužkim-
ir būsim sotesni, ir būsim geresni.
Kol vėjai naktį išdainuos lig ryto,
sapnų sparnais matuosim nebūtį…
tamsos žvaigždė į praeitį nukritus
išdegins atmintį…
Preliudas tylai po žvaigždėjančiu dangumi…
ar kas išgirs, ką kalba žemės dulkė,
prigludusi prie laiko kojų,
skubančių ateiti ir išeit…

Deimantė Ramanienė

Paskutinį gruodžio mėnesio šeštadienį Kazitiškio seklyčioje vyko tradicinė kalėdinė šventė ,,Iš širdies į širdį“.  Šventėje dalyvavo  Grybėnų seklyčios tautodailininkai, bendruomenių atstovai.

Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas, pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo gražių ateinančių Naujųjų Metų.  Su gražia švente pasveikinti atvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė, kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistų kuratorė  Marijona Lukaševičienė. Ji papasakojo apie Ignalinos kultūros ir sporto centro vykdomą  projektą ,, Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“ ir pasidžiaugė, kad pirmaisiais vykdytojais organizuojant tradicines  krašto šventes, tapome mes, Kazitiškio ir Grybėnų kaimo seklyčios.

Šventinę programą pradėjo Kazitiškio kaimo seklyčios jaunieji saviveiklininkai kartu su renginio organizatore. Žiūrovai įdėmiai klausėsi pasakojimo apie keturias advento žvakes, iš kurių stipriausia ,,Viltis“ liko degti ir parodė, kaip turime elgtis vieni su kitais visais atvejais, kad nebūtų tamsos, kad būtų šviesu ir gera prie plevenančios ugnelės…

Šventės metu vyko tautodailininkų darbų paroda. Apie savo darbus pasakojo Valerija Aleknienė, žiūrovams ji uždavė įminti kelias  mįsles. Žiūrovus linksmino Kazitiškio aktyvistės ir menininkės – Onutė Maciulevičienė, Stasė Ružienė, Laima Ramelienė, Apolonija Černiauskienė, Jadvyga  Kaukėnienė ir Aldona Šeduikienė.

Šventėje „Iš širdies į širdį“ dalyvavo armonikierė iš Grybėnų – Valerija Makoveckienė, gėrėjomės audėjos Albinos Būgienės ir  mezgėjos Onos Cicėnienės darbais.

Su nauju akordeonu pritariant dainas atliko Kazitiškio saviveiklininkai. Puikiam saviveiklininkui Pranui Trubilai grojant akordeonu dainas dainavo sesės Aldona su Laimute, o kai susirinko draugėn  visa kapela – smuiko, armonikos ir  naujo akordeono  balsai bei puikiai atlikti kūriniai sušildė mūsų širdis.

Šventė įgarsinta nauja aktyvia kolonėle su dviem belaidžiais mikrofonais.

Ačiū visiems į šventę atvykusiems: Kazitiškio seniūniui, kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistų kuratorei Marijonai, vairuotojui Vladui, svečiams iš Grybėnų, bibliotekininkėms Daliai ir Rasai, tautodailininkams, vaikučiams ir jaunimui, saviveiklininkams.

Projektas tapo didžiule kalėdine dovana Kazitiškio ir Grybėnų kaimo seklyčioms, kadangi išsipildė svajonė – įsigyta naujas akordeonas ir aktyvi garso kolonėlė.

Kazitiškio kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorė

Danutė Gasiūnienė