Tradicinė kraštiečių šventė subūrusi Taujūniškius

 Grįžti į tėviškę ir išgirsti vėl mėgstamą dainą , kurią dainuodavo mūsų tėveliai ir seneliai . 
Grįžti į tėviškę ir pajunti dienos pradžią, kurią skelbia gaidžio giedojimas, prie stalo kviečia mamos krosnyje kepti blynai , kvapni kiaušinienė ir šilto pieno puodelis…
Gera sugrįžti į tėviškę , kur esi laukiamas, kur vėjo supamos liepos kvepia medumi. 
Pabūti kartu po gimtinės liepomis, patirti tą bendrystės jausmą, kai galvoji ne tik apie save, bet ir apie savo artimuosius, apie tuos , kurie šalia ir tuos, kurių jau nebėra,

 Taujūnų kaimo seklyčioje susirinko išties didelis būrys kraštiečių ir svečių .
 Renginio pradžioje buvo prisimintas išėjusiųjų atminimas, pagerbtas tylos minute .
 Kraštietė Jadvyga Talaikienė noriai pasidalino savo krašto prisiminimais , grįžo į vaikystės ir jaunystės dienas, atkūrė patirtus įspūdžius …Apie savo krašto prisiminimus pasakojo ir Stasė Petrauskienė..
  Vertiname kiekvieno žmogaus įdėtą nors ir mažiausią grūdą į bendrą šventės aruodą.
  Šventės metu dėkojome ir į įteikėme tradicinės kraštiečių šventės atminimo medalius už iniciatyvas, už idėjas, už aktyvų dalyvavimą ir renginiuose, ir fiziniuose darbuose, ir saviveikloje, už geranoriškumą ir ištiestą pagalbos ranką aktyviausiems: 
Kaziui Paulavičiui, už vertingą sukauptą informaciją apie Taujūnus
Jadvygai Talaikienei už kraštotyrinės medžiagos surinkimą ir įamžinimą.
Taip pat tautodailininkei Vilhelmina Skunčikienė, jos audinių paroda galėjome pasigrožėti šventėje.
Tautodailininkams Juozui Juršai ir Stasei Petrauskienei.
Liudmilai Kazakevičienei – už gražių kultūrinių ir bendruomeninių idėjų įgyvendinimą .
  Ožionių kaimo kryžkelėje sutinka kryžius žuvusiems partizanams,kurį savomis lėšomis pastatė Bronius Misiūnas, nuoširdžiai  dėkojome autoriui ir sumanytojui. Taip pat kraštiečiui muzikantui Kaziui Mackoniui . Elžbietos Skunčikaitės –  Rastenienės  grožėjomės skiautinių gražia paroda. Taip pat džiaugėmės ilgamete kultūros puoselėtojai Ona Panaviene.
  Didžiuojamės seniūnaičiu Broniumi Zakažausku, jo aktyvumu, visuomenine veikla, seniūnaitijos bendruomeniškumo stiprinimą .

  Šventėje smagią nuotaiką dovanojo kolektyvas „ Radasta“ kurio skambios dainos skamba toli ir garsina mūsų kraštą.
  Jaukioje, pilnutėlėje žiūrovų kaimo seklyčios salėje, puikią koncertinę programą žiūrovams dovanojo kolektyvai; Strigailiškio ansamblis „Eldija“ , vadovė Gintarė Lukijanskaitė ir Kazitiškio dainų ansamblis „Kazitiškiečiai“, vadovė Danutė Gasiūnienė.
  Susirinkusieji į šventę prisijungė prie smagaus koncerto. … nes jau po pirmos dainos prasidėjo pasiūbavimai, palingavimai, šokiai, o kas mokėjo , taip pat dainavo…
Dėkojome kolektyvams ir jų vadovams , kurių skambios dainos suvirpino širdis, nukėlė į vaikystės prisiminimus. Įteikėme kolektyvams tradicinės kraštiečių šventės medalius. 
Būdamas visiškai vienas, net turėdamas gražiausių norų ir geriausių sugebėjimų, mažai ką gali padaryti, tačiau kai prie gerų darbų prisideda geranoriški žmonės – rezultatai visuomet džiugina. Dėkojome šventės rėmėjams ir taip pat įteikėme atminimo medalius 
Naujojo Daugėliškio seniūnui Juozui Paukštei,Danutei  Peciuliavičienei. Kulinarinio paveldo puoselėtojui, kurio dėka vaišinomės skania sriuba – Nerijui Panavui.

Dėkojome Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narei, Ignalinos kultūros ir sporto centro kuratorei Marijonai Lukaševičienei , kurios dėka galėjome pasidžiaugti ir patogiai sėdėti naujose kėdėse. Jos dėka yra vykdomas Ignalinos kultūros ir sporto centro projektas „Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“ dalinai finansuojamas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

  Neskubėjome skirstytis pasibaigus koncertui, visi buvo pakviesti pasibūti, pabendrauti ir pasivaišinti. Ilgai netilo kalbos. Kraštiečiai neskubėjo skirstytis į namus – juk taip malonu pabūti tarp savų.
Tas takelis, tas kryžius, tas laukas
Iš vaikystės tokios tolimos –
Ir, atrodo, lyg motina šaukia,
Įsitvėrus pinučių tvoros…

Laisvalaikio organizatorės Nijolė Gluchovienė , Elvyra Zakažauskienė