Tradicinė kraštiečių šventė Taujūnuose „Sugrįžkime po medum kvepiančiom liepom“

Kaip ir kasmet, kiekvienų metų liepos mėnesį, kada pražįsta liepos ir kvepia medumi, visi gimę, augę Taujūnų ir aplinkiniuose kaimuose, kraštiečiai noriai buriasi į šventę. Juk smagu susitikti, pabūti kartu, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Suvažiavo, išties, didelis būrys kraštiečių, dabar jau gyvenančių  Vilniuje, Kaune, Utenoje, Ignalinoje, Didžiasalyje ir kituose miestuose.

Renginio vedėjos, Nijolės Gluchovienės, skaitomos eilės apie tėviškę, nukėlė į vaikystės prisiminimus. Su skambia daina renginį atidarė ir į sceną įžegė pirmieji, kaip ir pridera šeimininkams, Taujūnų padalinio kolektyvas „Radasta“. Į renginį pasveikinti susirinkusiųjų ir įteikti padėkos raštų atvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė – Marijona Lukaševičienė.

Už kraštotyrinį darbą ir vertingos medžiagos surinkimą bei įamžinimą buvo apdovanoti Kazimieras Paulavičius, Jadvyga Talaikienė ir Genovaitė Padvalskaitė – Bankauskienė.

Apdovanojimas už tautodailinį darbą atiteko Stasei Petrauskienei ir Vladai Cicėnienei.

Kolektyvo „Radasta“ narėms: Aldonai Baltakienei, Alvirai Misiūnienei, Birutei Artimavičienei, Genei Juršienei, Onai Panavienei, Valerijai Makaveckienei, įteiktos padėkos už etninį paveldą ir tradicijų puoselėjimą.

Padėka už renginių rėmimą ir aktyvų dalyvavimą kultūros veikloje atiteko Danutei Peciulevičienei.

Už gražiausias sodybas apdovanojimus pelnė Lazdinių ir Šuminų šeimos.

Šventės metu vyko Vlados Cicėnienės ir Stasės Petrauskienės rankdarbių paroda. Jadvyga Talaikienė pristatė išleistą knygą apie Daugėliškio kraštą. Gražiausių dainų pynę pynė Didžiasalio kapela „Kavalieriai“ (vad. Vytautas Cibulskas). It lakštingala liepų pavėsy virpino širdis savo nuostabiomis dainomis Danutė Gasiūnienė iš Kazitiškio padalinio. Šventės svečiai negailėjo aplodismentų ir džiūgaujančių šūksnių. O užgrojus kraštiečiui Kaziui Mackoniui iš Utenos, kilo poros suktis svaigiu valso ritmu.

Niekas neskubėjo skirstytis, visi rinkosi prie suneštinio vaišių stalo – labiausiai buvo giriamas Audronės Mackonienės keptas pyragas. Seniūnaitis Bronius Zakažauskas visus vaišino vasaros gėrybių sriuba, vietoje keptais šašlykais, kuriuos šventei dovanojo Danutė Peciulevičienė. Taip pat dėkojame už visokeriopą paramą ir N. Daugėliškio seniūnijai bei savanoriškai darbu prisidėjusiems Onai ir Stanislovui Panavams, Petrui Cicėnui.

Kaip vis dėl to yra gera sugrįžti į tėviškę, kur esi laukiamas…

Taujūnų padalinio laisvalaikio organizavimo specialistė Elvyra Zakažauskienė