Tradicinė Oninių šventė „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“

Tra­di­ciš­kai lie­pos pa­bai­go­je daugėliškiečiai   pa­ger­bia nau­ją­jį der­lių, iš pir­mų­jų grū­dų iš­kep­tą švie­žią duo­ną ir šven­čia Oni­nes. Liepos 26-ąją  Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčioje Šv .Mišias  aukojo parapijos klebonas  Bernardas Augaitis. Po Šv. Mišių šventė vyko bažnyčios šventoriuje . Renginio vedantieji Aldona Braziulienė ir Sigitas Luneckas sveikino  susirinkusiuosius .

Šventėje dalyvavo garbūs svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo nariai  Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis,  Ignalinos rajono mero pavaduotojas Juozas Rokas, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narės Marijona Lukaševičienė ir Ona Zaleckienė, buvęs europarlamentaras, Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis. Renginio organizatorius sveikino Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Rima Cibulskienė

Po svečių pasisakymų ir linkėjimų, sveikinome Onas, o jų buvo net devynios. Varduvininkėms buvo įteiktos margaspalvių  gėlių  puokštelės, kurias sukūrė Jolanta Aleksejevienė, moliniai medaliai, kuriuos pagamino Jolita Bužinskienė ir proginiai Daugėliškio bendruomenės maišelius su duonele.

Savo dalyvavimu šventę praturtino Paliesiaus dvaro naminė duona, Taujūnų liaudiškos muzikos ansamblis „Radasta“, kuris kvietė atsigerti žolynų arbatos ir pasiklausyti senovinių dainų. Daugėliškio krašto bendruomenė naujutėlaitėmis akmeninėmis girnomis kvietė savo rankomis susimalti miltų. Visagino mezgėjų klubas „Nuo siūlo iki meno“ mokino rišti bumbulus, iš kurių renginio pabaigai buvo pagamintas kilimas su užrašu „Ona“.

„Vaikų pievelėje“ mažuosius „kvietė“ batutai, kūrybinės dirbtuvėlės ir kiti žaidimai.

Kokia šventė be muzikantų ir dainų. Susirinkusius linksmino Ignalinos kultūros ir sporto centro liaudiškos muzikos kapela „Ringė“ (vadovė Frančeska Skačkauskienė) ir  Vokalinis trio „ Inmezzo“.

,,Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ šventė kasmet atneša daug organizacinių rūpesčių, tačiau jie tampa lengvesni, kai šalia tiek daug norinčių pagelbėti. Dėkojame šventės rėmėjams ir pagalbininkams  už jų gerumą, dosnumą, darbštumą ir aktyvumą.

Sakoma: “Yra pradžia, yra ir pabaiga“. Ačiū dar kartelį visiems, kad kartu dirbome ir sukūrėme nepakartojamą šventę. Ačiū visiems, kurie buvote mūsų šventėje, lauksime Jūsų ir kitais metais

Šį renginį organizavo:

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos klebonas Bernardas Augaitis.

Naujojo Daugėliškio seniūnija ir seniūnas Gintautas Ruseckas.

 

IKSC Naujojo Daugėliškio padalinys, dalyvaujantis projekte Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-2-2019/42VS-PV-19-1-08581-PR001 „Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“.

Daugėliškio krašto bendruomenė. Renginys iš dalies finansuotas iš 2020 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programos, įgyvendinant projektą Nr. NPKB-20-R-230 „Šventa Ona – duonos ponia“ ir MAXIMA LT, UAB paramos projektui „Girnomis grūdą malsi, skalsią duoną ragausi“.

Nuotraukos Saulės  Rastenytės   

IKSC Naujojo Daugėliškio padalinio laisvalaikio organizatorė Nijolė Gluchovienė