Tradicinių Joninių šventė Linkmenyse

Joninės Linkmenyse kasmet sukviečia gausų būrį dalyvių, pasirengusių ilgai nemiegoti ir iš širdies pasilinksminti.

Šventės pradžioje visiems buvo palinkėta kasdienius dalykus pajusti širdimi, džiaugtis kiekviena akimirka.

    Į svečius atvykusi Kazitiškio laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė pradėjo koncertinę programą dainomis apie vasarą, meilę, priminė trumpiausios metų nakties prasmingumą ir buvimo kartu reikšmę.  

 Joninių nakties šventę kvietėme švęsti taip, kaip švęsdavo mūsų senoliai: jau penktadinį per edukacinius mokymus pynėme vainikus, jais vainikavome Jonus ir Janinas. Deginome laužą, ieškojome paparčio žiedo, skambėjo muzika, dainavome ir šokome, prisiminėme šios nakties papročius.

 Joninės – visus džiuginanti šventė, bet vis tik per šią šventę didžiausias dėmesys skiriamas šio vardo savininkams. Sveikinimo žodį tarė seniūnas J. Alekna  irgi nešiojantis patį gražiausią ir tinkamiausią šios dienos šventei  – Jono  – vardą.

 Vainikais papuoštus varduvininkus pakvietėme valsui,  skambant Joninių dainai ,,Buvo naktis švento Jono”. O kokios gi Joninės be dainų ir muzikos ? Ignalinos krašto muzikantų kapela ,,Lanksva” abejingų nepaliko nė vieno. Ritos Dervinienės ir Vinco Kliuko duetas suskambėjo visų širdyse, o nuoširdžios ir linksmos dainos pakvietė šokiui.

Kapelą ,,Lanksva” keitė vėl Danutės Gasiūnienės koncertinė programa, o  šventės pabaigai į sceną išėjo  kapela ,,Dar ne sutema” iš Utenos.  

Neprailgo vakaras nė vienam atėjusiam: vieni klausėsi dainų, bendraudami su kaimynais ar  draugais, kiti šoko, ar  pirko ir vaišinosi Zitos Draučikienės iškeptais saldumynais.

Ir saulei trumpam pasislėpus, skambėjo muzika ir dainos, šokio sūkury sukosi poros, degė joninių laužas, pražydo ir simbolinis  paparčio žiedas.

   O po šventės norisi visiems nuoširdžiai padėkoti;

 šventės rėmėjams Laimai ir Rimantui Rakauskams,  šventei pasiruošti padėjusiems, visiems grojusiems, dainavusiems, šokusiems, kolektyvams ir jų vadovams, vainikus  pynusioms, laužą krovusiems,  seniūnijos visiems darbuotojams  svečius priėmusiems ir seniūnui Jonui Aleknai visiems darbams vadovavusiam.

 Linkmenų filialo laisvalaikio organizatorė

                Marytė Alesionkienė