Tradicinių Joninių šventė Linkmenyse

  Joninių šventė yra širdies šventė, kuri mus atgaivina ir papuošia, skelbia  trumpiausios nakties šviesą, ragina susimąstyti. Juk tik šios nakties vidurnakčio tyloj galima rasti išminties žiedą, kuris sako: pažiūrėk, kas tu esi. Tu esi daugiau, negu matai, jauti, užuodi ar gali paliesti. Galbūt tokia naktis tai subtilus priminimas, kad viskas praeina ir  galiausia lieki tik tu pats.

  Joninių nakties šventę kvietėme švęsti taip, kaip švęsdavo mūsų senoliai: žoliavome ir rišome kupolytes, pynėme vainikus ir vainikėlius, sveikinome ir apdovanojome varduvininkus, deginome laužą, ieškojome paparčio žiedo,  skambėjo muzika, dainavome ir šokome.

 Joninės Linkmenyse kasmet sutraukia gausų būrį dalyvių, pasirengusių ilgai nemiegoti ir iš širdies pasilinksminti.

  Smuiku grojanti Adriana Paukštaitė ,  visus pakvietė pradėti šventę. Iš laukų, su pilnu krepšiu žolynų , kuriame jau buvo  tradiciškai po 9 žolynus surištomis  kupolytėmis, atskubėjo etnografinio ansamblio ,,Linkmena” dalyviai, vadovaujami Onos Kliševičienės. Buvo sudainuotos dainos apie vasarą , meilę, joninių šventę, ir šios šventės simbolį papartį.

 Joninės – visus džiuginanti šventė, bet vis tik per šią šventę didžiausias dėmesys skiriamas šio vardo savininkams.  Sveikinimo žodį tarė seniūnas J. Alekna  irgi nešiojantis patį gražiausią ir tinkamiausią šios dienos šventei  – Jono  – vardą. Vainikais papuošėme varduvininkus padovanojome po keletą simbolinių dovanų ir pakvietėme valsui, skambant Joninių dainai ,,Buvo naktis švento Jono”.

 Mergaitėms, kad jos ateitį išsiburt galėtų, buvo padovanoti Veronikos Aviltienės nupinti gėlių, vainikėliai.

 O kokios gi Joninės be dainų ir muzikos ?

Padainavus mergaitėms Adrianai ir Ievutei, į sceną  užlipo ir labai daug smagių dainų susirinkusiems padainavo grupė ,,Intervalas “iš Utenos, vadovaujamas Rimanto Sinicos.

Neprailgo vakaras nė vienam atėjusiams, neišgąsdino ir  lietus nuo pat šventės pradžios lynojęs.  Ilgai dar  tą vakarą skambėjo muzika ir dainos, šokio sūkury sukosi poros, degė joninių laužas surastas ir paparčio žiedas. Jį šįmet surado jauna, graži pora, tai visi palinkėjome pagalvoti apie vestuves  jau šiais metais.

O po šventės norisi visiems nuoširdžiai padėkoti;

pagrindiniams šventės rėmėjams Laimai ir Rimantui Rakauskams šventei pasiruošti padėjusiems, visiems grojusiems , dainavusiems, šokusiems, kolektyvams ir jų vadovams, vainykus ir vainykėlius pynusioms, laužą krovusiems,  seniūnijos visiems darbuotojams  svečius priėmusiems ir seniūnui Jonui Aleknai visiems darbams vadovavusiam.

Laisvalaikio organizatorė  Marytė Alesionkienė.

Ignalinos kultūros ir sporto centro projektas „Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“  dalinai finansuojamas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.