Atviros 2020 m. Ignalinos krepšinio pirmenybės

  2020 m. IGNALINOS RAJONO KREPŠINIO PIRMENYBIŲ

  NUOSTATAI

   

  1. NUOSTATUOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

  1.1. PIRMENYBIŲ NUOSTATAI – dokumentas, reglamentuojantis pirmenybių vykdymo, komandų registracijos tvarką ir sprendžiantis visus su pirmenybėmis susijusius klausimus. Nuostatus tvirtina organizatorių atstovas.
  1.2. ORGANIZATORIAI – Ignalinos kultūros ir sporto centras, skiria pirmenybių vyr. teisėją, kuris registruoja komandas.
  1.3. DALYVIAI – krepšinio komandos, pateikusios paraiškas dalyvauti pirmenybėse, užregistruotos pirmenybių vyr. teisėjo ir sumokėjusios starto mokestį.

  1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  2.1. Populiarinti krepšinį Ignalinos mieste ir rajone, puoselėti tradicijas.
  2.2. Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą.
  2.3. Organizuoti krepšinio varžybas rajone, išaiškinti stipriausias komandas.

  1. PIRMENYBIŲ VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

  3.1. Ignalinos krepšinio pirmenybes organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras pagal šiuose nuostatuose nustatytą tvarką.
  3.2. Pirmenybes vykdo ir sprendžia einamuosius klausimus: vyr teisėjas, vyr. sekretorius, visų komandų vadovai.

  1. PIRMENYBIŲ DALYVIAI.

  4.1. Pirmenybėse gali dalyvauti krepšinio komandos, atitinkančios šiuose nuostatuose esančius reikalavimus, pateikusios paraišką ir sumokėjusios starto mokestį iki 2020 m. sausio 13 d.
  4.2. Komandoje galima registruoti 15 žaidėjų, rungtynėse gali dalyvauti 12 krepšininkų.
  4.3. Žaidėjams pereiti iš vienos komandos į kitą draudžiama, nebent žaidėjas nebuvo registruotas nė karto rungtynėms pirmoje komandoje.
  4.4. Žaidėjus registruoti – keisti galima iki 2020 m. sausio 10 d.
  4.5. Pirmenybių dalyviai už grubius nuostatų pažeidimus gali būti šalinami iš pirmenybių, pažeidimus įvertins ir sprendimą dėl nuobaudos priims vyr. teisėjas, vyr.sekretorius.
  4.6. Atkrintamosiose varžybose galės dalyvauti tik tie krepšininkai, kurie pirmenybių vykdymo metu bus sužaidę ne mažiau 2 rungtynių.

  1. REIKALVIMAI DALYVIAMS

  5.1. Dalyvių sportinės aprangos privalo būti vienodos spalvos su aiškiai matomais numeriais priekinėje ir nugarinėje aprangos pusėje.
  5.2. Dalyvių nariai privalo saugoti ir tausoti salės ir drabužinių inventorių. Už jo sunaikinimą ar sugadinimą organizatoriai gali skirti finansines kompensacines nuobaudas.
  5.3. varžyboms registruojama ne mažiau 5 ir ne daugiau 12 žaidėjų. Neatsiradus 5 galintiems rungtyniauti žaidėjams komanda negali pradėti rungtynių.
  5.4. Pirmenybėse negali dalyvauti profesionalūs sportininkai, NKL, LKL žaidėjai.

  1. PIRMENYBIŲ VYKDYMO SISTEMA

  6.1. Pirmenybės vykdomos pagal FIBA taisykles, pagal pirmenybių vyr. teisėjo patvirtintą tvarkaraštį.
  6.2. Komandai neatvykus įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Informuoti organizatorius apie neatvykimą į varžybas būtina likus ne mažiau kaip 24 val. iki numatytų rungtynių pradžios. Kitu atveju įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Komanda neatvykusi į rungtynes antrą kartą, šalinama iš pirmenybių.
  6.3. Pirmenybių pirmas etapas vykdomas rato principu.
  6.4. Atkrintamosiose varžybose susitiks 3-6, 4-5 vietas grupėse užėmusios komandos. Pirmos dvi komandos iškart patenka į pusfinalį.
  6.5. Varžybos vyks Ignalinos sporto ir pramogų centro sporto salėje.
  6.6. Komandos vadovas (komanda) norėdamas perkelti rungtynių datą, pageidavimą praneša Ignalinos krepšinio pirmenybių vyr. teisėjui (IKP) prieš 14 kalendorinių dienų ir siūlo datas, kada galės žaisti. Suderinus su varžovais atliekamas tvarkaraščio keitimas. Nerandant komandoms kompromiso, rungtynių datą skiria IKP vyr. teisėjas.
  Vėlesni tvarkaraščio pakeitimo pageidavimai, nei 14 dienų, atliekami tik su varžovų sutikimu ir jiems sprendžiant sekančią rungtynių datą.
  6.7. Pirmenybių pradžia 2020 m. sausio 17 d. penktadienį (pirmos rungtynės – 18.00 val, antros rungtynės – 19.30 val.

  1. PROTESTAI IR BAUDOS

  7.1. Dalyviai protestus pateikia vyr. teisėjui, pasirašo rungtynių protokole komandos dalyvio vadovas arba kapitonas per 15 min. po rungtynių.
  7.2. Išsamus protestas pateikiamas raštu išdsėstant aplinkybes, dėl kurio skundžiamas ir su kuriomis nesutinka, ne vėliau kaip per 24 val. po protestuojamų varžybų. Šį protestą, pasirašyti privalo komandos vadovas ar kapitonas. Nepateikus išsamaus protesto, laikoma, kad dalyvis pretenzijų neturi.
  7.4. Komandai, pavėlavus į varžybas nepranešus organizatoriams daugiau nei 10 min. įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 0 taškų. Komanda be pateisinamos priežasties neatvykusi pakartotinai į rungtynes šalinama iš pirmenybių.
  7.5 Už techninę pražangą žaidėjui, treneriui, komandos suolui skiriama 6 eurų.bauda, už antrą techninę – diskvalifikacinę pražangą skiriama 15 eurų bauda, jei žaidėjas susimoka baudą leidžiama žaisti sekančiose rungtynėse, jei nesusimoka ir to žaidėjo komanda išlošia, laimėjimas rašomas varžovų komanadai.
  7.6. Už neregistruoto žaidėjo dalyvavimą rungtynėse dalyviui skiriama 15 eurų bauda ir anuliuojamas rezultatas, įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Pakartotinai prasižengusi komanda šalinama iš pirmenybių.
  7.7. Dalyvių nusižengimai, neaptarti nuostatuose, svarstomi organizatorių, priklausomai nuo to, koks įvyko pažeidimas.
  7.8. Visas finansines nuobaudas būtina sumokėti iki sekančių tos komandos rungtynių, kitaip komanda negalės žaisti.

  1. REGISTRACIJA

  8.1. Komandos, ketinančios dalyvauti pirmenybėse, organizatoriams turi pateikti užpildytą paraiškos formą (pridedama) ir sumokėti starto mokestį: Ignalinos kultūros ir sporto centras,  sąskaitos numeris LT497300010126227117 – AB Swedbank. Įmonės kodas 190244197 (su prierašu: „starto mokestis, komanda „Strigailiškis“).
  8.2. Dalyvio starto mokestis – 100 eurų.
  8.3. Dalyvio paraišką atsiųsti el. paštu: ausracepon@gmail.com arba atnešti į Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrių.       (Krepšinio pirmenyb. paraiška)
  8.4. Registruojantis komandas vadovas savo parašu paraiškoje patvirtina, kad jo komandos žaidėjai atsako už savo sveikatą rungtynių metu.

  1. APDOVANOJIMAI

  10.1. Pirmenybių nugalėtojai bus apdovanoti taure ir medaliais, prizininkai – medaliais.
  10.2. Visi apdovanojimai vyks po finalinių pirmenybių varžybų.

  1. KONTAKTAI

  Pirmenybių vyr. teisėja Aušra Čeponienė, el.p.: ausracepon@gmail.com, tel.nr. 8 386 52804.

  Pirmenybių vyr. sekretorius Genrikas Rudakas.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12.1. Krepšinio pirmenybės – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
  12.2. Filmuojama ar fotografuojama medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete: www.ignalina.lt ir www.iksc.lt.
  12.3. Komanda, pateikdama paraišką patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
  12.4. Organizatoriai pasilieka teisę, keisti varžybų datą, laiką ir programą.

   

  Ignalinos kultūros ir sporto centras