Atviras moksleivių teniso turnyras

  IGNALINOS MIESTO ATVIRO MOKSLEIVIŲ TENISO TURNYRO

  NUOSTATAI

   

  1. Tikslas ir uždaviniai : populiarinti teniso žaidimą jaunimo tarpe, ugdyti dorą, sąžiningą rungtyniavimą , išaiškinti stipriausius žaidėjus.
  2. Laikas ir vieta : varžybos vyks nuo 9.00 val. 2018 m. gegužės 18 d. Ignalinos teniso kortuose.
  3. Varžybų dalyviai : Ignalinos kultūros ir sporto centro bei šalies tenisininkai – merginos ir vaikinai iki 18 metų amžiaus.
  4. Varžybų vykdymo sistema, organizavimas, teisėjavimas : bus vykdomi vienetų ir dvejetų žaidimai. Lentelės sudaromos iš 16 žaidėjų. Varžybos vyks olimpine sistema išaiškinant 1-3 vietas, galioja LTS taisyklės.Varžybas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.Vyr. teisėjas J. Gotovskis.
  5. Apdovanojimas : nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais.

  Nuostatus parengė                                                       
  Metodininkė – instruktorė A. Jovaišienė