Atviros 100 minučių slidinėjimo varžybos

  ATVIRŲ 100 MINUČIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ LIETUVOS 100 – MEČIUI PAMINĖTI

  N U O S T A T A I

  Tikslas:

  Populiarinti slidinėjimo sportą  ir propaguoti sveiką gyvenseną.

  Uždaviniai:

  1. Išaiškinti stipriausius ir ištvermingiausius slidininkus.
  2. Skatinti vaikus, jaunimą ir suaugusius užsiimti fizine veikla bei sveikai gyventi.

  Vadovavimas:

  Varžybas organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras, Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija ir VšĮ Grynam Ore.

  Vieta ir laikas:

  Varžybos vyks 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos žiemos sporto centre. Pradžia 10.00 val.

  Numerių išdavimas renginio vietoje nuo 9.00 iki 9.45 val.

  Dalyvių registracija vykdoma elektroniniu būdu, iki vasario 15 d. 15.00 val.

  REGISTRACIJOS FORMA

  Dalyviai:

  Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai.

  Kviečiamos Lietuvos sporto mokymo įstaigų, centrų, klubų komandos bei sportininkai turintys gydytojo leidimą.

  Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:

  I gr. – iki 12 metų amžiaus  (2006 m. g. ir jaunesni ) – mergaitės ir berniukai

  II gr. – 13-15 m. a. ( 2003 – 2005 m. g. ) – mergaitės ir berniukai

  III gr. – 16-18 m. a. ( 2002 – 2000 m. g. ) – mergaitės ir berniukai

  IV gr. – 19-34 m. a. ( 1984 – 1999 m. g. ) – moterys ir vyrai

  V gr. – 35-49 m. a. (1969 – 1983 m. g. ) – moterys ir vyrai

  VI gr. – 50 m. ir vyresni ( 1968 m. g. ir vyresni ) – moterys ir vyrai.

  Varžybų eiga:

  100 minučių slidinėjimo varžybose dalyvių tikslas įveikti kuo daugiau kilomrtrų distancijos per 100 ( 1 val. 40 min. ) minučių. Distancijoje dalyvis turi teisę ilsėtis kiek nori ir kada nori, o baigęs šliuožti privalo pranešti savo grupės teisėjui.

  Nugali sportininkas, įveikęs daugiausiai kilometrų distancijos.

  Apdovanojimas:

  Visi dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

  Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai – atitinkamo laipsnio medaliais.

  P.S. Teisėjų kolegija turi teisę keisti varžybų vykdymo programą.