Atviros Ignalinos rajono slidinėjimo varžybos

  ATVIRŲ IGNALINOS RAJONO  SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ

  N U O S T A T A I

   

  Tikslas:

  Populiarinti slidinėjimo sportą  ir propaguoti sveiką gyvenseną.

  Uždaviniai:

  1. Išaiškinti stipriausius ir ištvermingiausius slidininkus.
  2. Skatinti vaikus, jaunimą ir suaugusius užsiimti fizine veikla bei sveikai gyventi.

  Vadovavimas:

  Varžybas organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras.

  Vieta ir laikas:

  Varžybos vyks 2019 m. vasario 16 d. Lietuvos žiemos sporto centre. Pradžia 12.00 val.

  Numerių išdavimas renginio vietoje nuo 11.00 iki 11.45 val.

  Dalyvių registracija vykdoma elektroniniu būdu, iki vasario 14 d. 15.00 val.

  REGISTRACIJOS FORMA

  https://goo.gl/forms/MNgliThHmj4ineMn1

  Dalyviai, varžybų eiga:

  Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai.

  Kviečiamos Lietuvos sporto mokymo įstaigų, centrų, klubų komandos bei sportininkai turintys gydytojo leidimą.

  Varžybos vykdomos (F) laisvu stiliumi.

  Nugali sportininkas (kiekvienoje amžiaus grupėje) greičiausiai įveikęs 5 arba 10 km. distanciją.

  Dalyviai startuoja pagal amžiaus grupes:

   I gr. – iki 12 metų amžiaus  (2007 m. g. ir jaunesni ) – mergaitės ir berniukai (2 km.) – startas 12.00 val. Apdovanojimas 12.45  val.

  II gr. – 13-15 m. a. ( 2006 – 2004 m. g. ) – mergaitės ir berniukai (5 km.) – startas 13.00 val.

  III gr. – 16-18 m. a. ( 2003 – 2001 m. g. ) – mergaitės ir berniukai (10 km.) – startas 13.00 val.

  IV gr. – 19-34 m. a. ( 2000 – 1985 m. g. ) – moterys ir vyrai (10 km.) – startas 13.05 val.

  V gr. – 35-49 m. a. (1984 – 1970 m. g. ) – moterys ir vyrai (10 km.) –  startas 13.05 val.

  VI gr. – 50- 59 m.a.  ( 1969- 1960 m. g. ) – moterys ir vyrai (10 km.) – startas 13.10 val.

  VII gr. – 60 ir vyresni  (1959 m. g. ir vyresni) – moterys ir vyrai (5 km.) – startas 13.10 val.

  II ir VII grupių apdovanojimas . 15.00val.

   

  Apdovanojimas:

  Visi renginio  dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

  Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai – atitinkamo laipsnio medaliais.

   

  P.S. Teisėjų kolegija turi teisę keisti varžybų vykdymo programą.