Atviros Ignalinos raj. moksleivių slidinėjimo pirmenybės

  2019 METŲ ATVIROS IGNALINOS RAJONO MOKSLEIVIŲ SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

  SKIRTOS PASAULINEI SNIEGO DIENAI PAMINĖTI

   

  I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Populiarinti ir plėtoti slidinėjimo sportą tarp mokinių;
  2. Skatinti vaikų sveikatingumą ir sportinį darbą bendrojo ugdymo mokyklose ir sporto mokymo įstaigose;
  3. Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos sistemingai treniruotis, geriausius – tinkamai atstovauti savo kolektyvus respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.

  II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

  1. Moksleivių slidinėjimo pirmenybes organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.
  2. Varžybų vyriausias teisėjas Genrikas Rudakas, vyr. sekretorė Anutė Jovaišienė.

  III. VARŽYBŲ DALYVIAI

  1. Varžybose dalyvių skaičius neribojamas.
  2. Varžybų dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:

  7.1. I Grupė (2010 m. g. ir jaunesni)
  7.2. II Grupė ( 2008-2009 m. g.)
  7.3. III Grupė (2007-2006 m. g.)
  7.4. IV Grupė (2004-2005 m. g.)
  7.5. V Grupė (2000-2003 m. g.)

  1. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų, sporto mokyklų, klubų, sporto centrų slidininkai, turintys gydytojo leidimą.

   IV. DALYVIŲ PRIĖMIMAS IR PARAIŠKOS

  1. Dalyvių ir trenerių komandiravimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

  Šie nuostatai yra kvietimas į varžybas.

  Apie dalyvavimą slidinėjimo pirmenybėse prašome pranešti iki sausio 15d. 16.00val. vyr. sekretorei Anutei Jovaišienei el. paštu: anutjovai@gmail.com

  1. Atvykę vadovai–treneriai teisėjų kolegijai pateikia paraišką, patvirtintą atstovaujančios organizacijos direktoriaus ir gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.

  PASTABA: Už sportininkų  drausmę ir elgesį varžybų dienomis atsako komandos vadovas.

  V. VARŽYBŲ PROGRAMA

  1.  Atviros Ignalinos rajono moksleivių asmeninės slidinėjimo pirmenybės vyks 2019 m. sausio 16 d. Ignalinoje, Lietuvos žiemos sporto centre.
  1. 2019m. sausio 16 dieną atvykimas į Lietuvos žiemos sporto centrą iki 14 val., 15.00 val. komandų vadovų pasitarimas, 15.30 val. varžybų pradžia.
  2. Startuojama masiniu startu pagal grupes.
  3. Rungtyniavimas laisvu stiliumi.

   
  14.1. 2010m.g. ir jaunesni  –   berniukai 1km.
                                                 mergaitės 1km.
  14.2. 2008-2009 m.g.         –   berniukai 1km.
                                                 mergaitės 1km.
  14.3. 2006-2007m.g.           –  berniukai 3km.
                                                 mergaitės 3km.
  14.4. 2004-2005m.g.           –  berniukai 3km.
                                                 mergaitės 3km.
  14.5. 2000-2003m.g.          –  berniukai 3km.
                                                mergaitės 3km.

  VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI

  15. Atskirų amžiaus grupių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

   

  Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius