Atviros Ignalinos rajono taurės slidinėjimo varžybos

  ATVIRŲ IGNALINOS RAJONO TAURĖS SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ LAISVU STILIUMI

  N U O S T A T A I

   

  Tikslas:

  Populiarinti slidinėjimo sportą  ir propaguoti sveiką gyvenseną.

  Uždaviniai:

  1. Išaiškinti stipriausius ir ištvermingiausius slidininkus.
  2. Skatinti jaunimą ir suaugusius užsiimti fizine veikla bei sveikai gyventi.

  Vadovavimas:

  Varžybas organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras.

  Vieta ir laikas:

  Varžybos vyks 2019 m. kovo 2 d. Lietuvos žiemos sporto centre. Pradžia 11.00 val.

  Atvykimas iki 10.00 val.

  Numerių išdavimas 10.30 val.

  Išankstinė dalyvių registracija iki 2019 m. vasario 28 d. 14.00 val. el. paštu: anutjovai@gmail.com

  Dalyviai:

  Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai.

  Kviečiamos Lietuvos sporto mokymo įstaigų, centrų, klubų komandos ir sportininkai, kurie turi gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.

  Dalyvių amžiaus grupės, distancijos:

  I gr. – 2005 m. g. ir jaunesni berniukai ir mergaitės – 3 km. F

  II gr. – 2003 – 2004 m. g. mergaitės ir berniukai – 3 km.  ir 5 km. F

  III gr. – 2002 – 2000 m.g. jaunuolės ir jaunuoliai – 5 km. 

  IV gr. – 1984 – 1999 m. g.  – moterys ir vyrai – 5 km. F

  V gr. – g. 1983 m. ir vyresni  – moterys ir vyrai – 3 km. ir  5 km. F

  VI gr. – g. 1959 m. ir vyresni  – moterys ir vyrai. – 3 km. ir 5 km. F

  Apdovanojimas:

  Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe bus apdovanoti taurėmis.

  P.S. Paskirta teisėjų kolegija turi teisę keisti varžybų vykdymo programą.