Ignalinos raj. BLM mokinių rudens kroso varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ RUDENS KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

  Varžybos vykdomos tikslu populiarinti bėgimą mokinių tarpe, išaiškinti pajėgiausius rajono mokyklų bėgikus.

   2. Varžybų vieta ir laikas, paraiškos

  Varžybos bus vykdomos prie Ignalinos KSC 2017 m. spalio 10 d.

  Varžybų pradžia 11.00 val.

  Direktoriaus patvirtintas, gydytojo vizuotas vardines paraiškas ir užpildytas korteles

  (pavyzdys pridedamas) komandų vadovai pristato varžybų dieną vyr.sekretorei.

  3. Dalyviai

  Varžybose dalyvauja visų mokyklų mokiniai 4 amžiaus grupėse. Dalyvių skaičius neribojamas.

  2006 – 2005m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 500 m.

  2004 – 2003m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 500 m.

  2002 – 2001m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.

  2000 – 1999m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.

  4. Vadovavimas varžyboms ir apdovanojimas

  Varžyboms vadovauja, jas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.

  Varžybų vyr.teisėjas Genrikas Rudakas, vyr.sekretorė – Anutė Jovaišienė.

  Kroso nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami medaliais. Komandinė įskaita nevedama.

  Nuostatus parengė:

  Ignalinos kultūros ir sporto centro

  sporto skyriaus metodininkė-instruktorė

  Anutė Jovaišienė