Ignalinos raj. BLM mokinių stalo teniso pirmenybės

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

   STALO TENISO PIRMENYBIŲ

  NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai
  Populiarinti stalo teniso žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti pajėgiausias rajono mokyklų berniukų ir mergaičių komandas ginti rajono garbę Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse.

  2. Vadovavimas, organizavimas ir vykdymas
  Varžyboms vadovauja, jas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras. Varžybų vyriausias teisėjas Genrikas Rudakas.

  3. Varžybų laikas, vieta, dalyviai
  Varžybos bus vykdomos 2018 m. sausio 31 d.nuo 10.00 val. Ignalinos sporto ir pramogų centro salėje. Dalyvių amžius 2002 m.g. ir jaunesni. Komandos sudėtis: 4 mokiniai atskirai mergaičių ir berniukų komandose.

  4. Varžybų sistema
  Varžybos vykdomos ratų sistema. Bus žaidžiama iki 2 laimėtų setų iš 3, setą laimi žaidėjas, kuris pirmas surenka 11 taškų, jei žaidėjai surenka po 10 taškų,  setą laimi tas žaidėjas, kuris pirmas surinks 2 taškais daugiau.

  Varžybose laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų.

  5. Apdovanojimas
  Komandos nugalėtojos (atskirai mergaičių ir berniukų tarpe) apdovanojamos taurėmis, diplomais. Komandos prizininkės diplomais, dalyviai medaliais.

   Pastaba : sveikatos priežiūros specialisto vizuotas ir direktoriaus patvirtintas paraiškas komandų vadovai pateikia teisėjų kolegijai varžybų dieną.

  Ignalinos gimnazijos kūno kultūros mokytojai (varžybų šeimininkai) pasirūpina stalo teniso stalais. Varžybų organizatoriai aprūpina stalo teniso kamuoliukais.

  Nuostatus parengė : metodininkė – instruktorė                                        Anutė Jovaišienė