Ignalinos raj. mokyklų mokinių krepšinio 5×5 varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

   KREPŠINIO 5×5 VARŽYBŲ

  N U O S T A T A I

  I. Tikslas               

  Populiarinti krepšinio žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti stipriausias rajono mokyklų berniukų ir mergaičių komandas dalyvauti zoninėse Lietuvos mokinių sporto žaidynių varžybose.

  II. Vadovavimas, organizavimas, vykdymas.

                  Varžyboms vadovauja, jas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir  sporto centras, rajono kūno kultūros mokytojai.

  III. Varžybų dalyviai, laikas, vieta.

                   Varžybose dalyvauja berniukų ir mergaičių komandos, dalyvių amžius 2002 m. g. ir jaunesni. Komandos sudėtis 10 moksleivių.

       Varžybų pradžia 2018 m. balandžio 9 d. nuo 9.00 val. (pridedamas tvarkaraštis).

        Varžybų vieta –  Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salė ir Ignalinos SPC sporto salė.

  IV. Varžybų vykdymo sistema.

       Varžybos bus vykdomos ratų sistema.

  V. Paraiškos.

      Sveikatos priežiūros specialisto vizuotas ir direktoriaus patvirtintas paraiškas komandų vadovai pateikia teisėjų kolegijai varžybų dieną.

                    Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais. Komanda – nugalėtoja – taure, dalyviai medaliais.

   

   Nuostatus parengė: metodininkė-instruktorė                                  Anutė Jovaišienė

  **********

  2018 m. Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių krepšinio 5×5 pirmenybių

  T V A R K A R A Š T I S

  BERNIUKAI

  2018 – 04 – 09     (Č. Kudabos progimnazijos didžioji sporto salė)

  1)  9.00 val. –  Česlovo Kudabos progimnazija – Dūkšto mokykla 

  2) 10.00 val. –N. Daugėliškio mokykla d/c  – Vidiškių gimnazija                                                                                                                                

  2018 – 04 – 11     (SPC sporto salė)

   1)  9.00 val.  –  –  Ignalinos gimnazija – Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras                                                                                                    

   2) 10.00val. –  Česlovo Kudabos progimnazija  – Vidiškių gimnazija                                                                                                   

  2018– 04 – 13     (Č.Kudabos progimnazijos dodžioji sporto salė )

  1)    9.00 val.-Česlovo Kudabos progimnazija-Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras                                                                                                                          

  2)  10.00 val. –  Dūkšto mokykla  –   Ignalinos gimnazija

  2018 – 04 – 16     (SPC sporto salė)

   1)   9.00 val. –  Ignalinos gimnazija – Vidiškių gimnazija                                                                                                                              

   2) 10.00 val. –   Dūkšto mokykla –    Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 – 04 – 18     (Č.Kudabos progimnazijos dodžioji sporto salė)

   1) 9 00 val.Česlovo Kudabos progimnazija  – Ignalinos gimnazija

   2) 10.00 val.- Vidiškių gimnazija – Dūkšto mokykla

  MERGAITĖS

  Varžybų vieta  SPC sporto salė, data ir laikas pagal susitarimą ( 04 – 10, 12, 14, 17 pasirinktinai )

  Ignalinos gimnazija  –  N.Daugėliškio mokykla d/c

   

   Pastaba: komandų vadovai sveikatos priežiūros specialisto vizuotas paraiškas pateikia teisėjams varžybų dieną.