Ignalinos raj. mokyklų mokinių krepšinio pirmenybės 3×3

   IGNALINOS RAJONO KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ

   KREPŠINIO 3X3 PIRMENYBIŲ

   NUOSTATAI

  I. Tikslas

                        Populiarinti krepšinį 3X3 moksleivių tarpe.
                        Išaiškinti stipriausias rajono kaimo bendrojo ugdymo mokyklų berniukų ir mergaičių komandas dalyvauti  zoninėse  Lietuvos mokyklų  žaidynių varžybose.

  II. Varžybų organizavimas, vykdymas

                        Varžybas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras, rajono kūno kultūros mokytojai.
                        Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas, teisėjauja kūno kultūros mokytojai.

  III. Varžybų  vieta, laikas, dalyviai

                        Varžybos bus vykdomos 2019 m. sausio 8 d., nuo 9.00 val. Vidiškių gimnazijos sporto salėje . Dalyvių amžius – 2002 m. g. ir jaunesni. Kiekvienoje komandoje registruojama po 3 žaidėjus ir 1 atsarginį.

   IV. Varžybų sistema

                        Varžybos vykdomos rato sistema, pagal LMNŠC  krepšinio 3×3 varžybų nuostatus .

  V. Apdovanojimas

                        Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais. Komanda – nugalėtoja taure, dalyviai  medaliais .

   

  Pastabos:

  1. Varžybų dalyviai privalo turėti sveikatos priežiūros specialisto leidimą.
  2.  Komandų vadovai teisėjų kolegijai paraiškas pateikia varžybų dieną .

   

  Metodininkė – instruktorė                                                      A. Jovaišienė