Ignalinos raj. mokyklų mokinių kvadrato varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

  2008 M.G. IR JAUNESNIŲ

  KVADRATO VARŽYBŲ NUOSTATAI

  I. Tikslas ir uždaviniai

  Populiarinti kvadrato žaidimą rajono mokinių tarpe.
  Išaiškinti stipriausias rajono mokyklų komandas dalyvauti trečiame 2018 – 2019 m. Lietuvos mokyklų mokinių žaidynių varžybų etape.

  II. Organizavimas, vadovavimas, vykdymas

  Varžybas organizuoja, joms vadovauja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.
  Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas.

  III. Varžybų vieta, laikas, dalyviai

   Varžybos vyks 2018 m.  lapkričio 7 d., Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mažojoje sporto salėje nuo 9.30 val.
   Komandos sudėtis -10 žaidėjų (5 mergaitės, 5 berniukai ,2 atsarginiai).

  IV. Varžybų programa

  Varžybos vykdomos ratų sistema iš 2-jų laimėtų kėlinių. Varžyboms galioja 2006 m. LMKKSC išleistos kvadrato taisyklės.

  V. Apdovanojimas

  Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis.

   Pastabos:

  1. Varžybų šeimininkai rūpinasi sporto sale, inventoriumi, paruošia veliavėles arba skiriamuosius bokštelius (aukštis 40-60 cm).
  2. Komandų vadovai varžybų dieną pateikia vyr. teisėjui mokyklos direktoriaus ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotas vardines paraiškas.
  3. Varžybų šoninių ir galinių linijų teisėjai – kūno kultūros mokytojai.

  Metodininkė-instruktorė                                                          Anutė Jovaišienė


  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

  2006 M.G. IR JAUNESNIŲ

  KVADRATO VARŽYBŲ NUOSTATAI

  I. Tikslas ir uždaviniai

  Populiarinti kvadrato žaidimą rajono mokinių tarpe.
  Išaiškinti stipriausias rajono mokyklų berniukų ir mergaičių komandas dalyvauti trečiame 2018 – 2019 m. Lietuvos mokyklų mokinių žaidynių varžybų etape.

  II. Organizavimas, vadovavimas, vykdymas

  Varžybas organizuoja, joms vadovauja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.
  Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas.

  III. Varžybų vieta, laikas, dalyviai

  Berniukų atrankos varžybos vyks tarp Česlovo Kudabos progimnazijos ir Vidiškių gimnazijos komandų pagal tarpusavio susitarimą.

              Komandos sudėtis 8 žaidėjai ir 2 atsarginiai.

   Mergaičių varžybos vyks 2018 m. lapkričio  14 d., Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mažojoje sporto salėje nuo 9.30 val.

            Komandos sudėtis: 8 žaidėjos ir 2 atsarginės.

  IV. Varžybų programa

  Varžybos vykdomos ratų sistema iš 2-jų laimėtų kėlinių. Varžyboms galioja 2006 m. LMKKSC išleistos kvadrato taisyklės.

  V. Apdovanojimas

  Komandos nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir taurėmis, komandos prizininkės – diplomais.

   Pastabos:

  1. Varžybų šeimininkai rūpinasi sporto sale, inventoriumi, paruošia veliavėles arba skiriamuosius bokštelius (aukštis 40-60 cm).
  2. Komandų vadovai varžybų dieną pateikia vyr. teisėjui mokyklos direktoriaus ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotas vardines paraiškas.
  3. Varžybų šoninių ir galinių linijų teisėjai – kūno kultūros mokytojai.

  Metodininkė-instruktorė                                                          Anutė Jovaišienė