Ignalinos raj. mokyklų mokinių rudens kroso varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

   RUDENS KROSO VARŽYBŲ 

  NUOSTATAI

  I. Tikslas ir uždaviniai:

             Populiarinti bėgimą mokinių tarpe, skatinti reguliariai treniruotis, išsiaiškinti pajėgiausius rajono mokyklų bėgikus.

  II. Vadovavimas:

              Varžybas rengia Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius. Varžybų vyr. teisėjas Genrikas  Rudakas, vyr. sekretorė – Aušra Čeponienė.

  III. Varžybų vieta ir laikas:

               Varžybos bus vykdomos prie Ignalinos kultūros ir sporto centro 2019 m. spalio 15 d.

  Varžybų pradžia 11.00 val.

  IV. Dalyviai:

              Varžybose dalyvauja visų mokyklų mokiniai 4 amžiaus grupėse. Dalyvių skaičius neribojamas.

    1. 2008 – 2007 m.g. – mergaitės – 500 m., berniukai –  500 m.
    2. 2006 – 2005 m.g. – mergaitės – 500 m., berniukai – 500 m.
    3. 2004 – 2003 m.g. – mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.
    4. 2002 – 2001 m.g. – mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.

   V. Apdovanojimas:

              Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje (asmeniškai) apdovanojami medaliais. Komandinė įskaita nevedama.

   VI. Paraiškos:

             Direktoriaus patvirtintas, gydytojo vizuotas vardines paraiškas ir užpildytas korteles (pavyzdys pridedamas) komandų vadovai pristato varžybų dieną vyr. sekretorei.

   

  Ignalinos kultūros ir sporto centro
  sporto skyriaus specialistė-metodinkė                              Aušra Čeponienė