Ignalinos raj. mokyklų mokinių rudens kroso varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

   RUDENS KROSO VARŽYBŲ

  NUOSTATAI

   

  I.Tikslas ir uždaviniai

         Varžybos vykdomos tikslu populiarinti bėgimą mokinių tarpe, išaiškinti pajėgiausius rajono mokyklų bėgikus.

  II. Varžybų vieta ir laikas, paraiškos

           Varžybos bus vykdomos prie Ignalinos KSC 2018 m. spalio 11 d.
           Varžybų pradžia 11.00 val.
           Direktoriaus patvirtintas, gydytojo vizuotas vardines paraiškas ir užpildytas korteles
  (Kortelė krosui) komandų vadovai pristato varžybų dieną vyr.sekretorei.

  III. Dalyviai

          Varžybose dalyvauja visų mokyklų mokiniai 4 amžiaus grupėse. Dalyvių skaičius neribojamas. Grupės:

         1) 2007 – 2006 m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai –  500 m.
         2) 2005 – 2004 m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai –  500 m.
         3) 2003 – 2002 m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.
         4) 2001 – 2000 m.g. –  mergaitės – 500 m., berniukai – 1000 m.

    IV. Vadovavimas varžyboms ir apdovanojimas

              Varžyboms vadovauja, jas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.

             Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas, vyr. sekretorė – Anutė Jovaišienė.

             Kroso nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje ( asmeniškai ) apdovanojami medaliais.

  Komandinė įskaita nevedama.

    Nuostatus parengė:                                       

  Ignalinos kultūros ir sporto centro
  sporto skyriaus metodininkė-instruktorė                            Anutė Jovaišienė