Ignalinos raj. mokyklų mokinių smiginio varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SMIGINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

   

  1. Tikslas ir uždaviniai

  • Populiarinti „Smiginį“ rajono moksleivių tarpe.
  • Išaiškinti stipriausias rajono mergaičių ir berniukų komandas.
  • Kurti geras emocijas, bendradarbiavimą.

  2. Varžybų organizavimas, vadovavimas ir vykdymas

  Varžybas organizuoja, joms vadovauja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras. Vyr.teisėjas Rudakas, vyr. sekretorė Aušra Čeponienė.

  3. Laikas ir vieta

  Varžybos vyks 2020 m. kovo 5 d. nuo 10.00 val. Ignalinos kultūros ir sporto centre.

  4. Dalyviai

  Varžybose dalyvauja rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Amžius neribojamas. Berniukų ir mergaičių  komandose po 2 dalyvius.

  5. Varžybų vykdymo sistema

   Varžybos vykdomos vadovaujantis LMSŽ smiginio varžybų nuostatais. Žaidžiamas         ,,Žaidimas 501“ su dviguba pabaiga (kas pirmieji surenka ,,0“ taškų).

  6. Paraiškos

  Vardines dalyvių paraiškas, patvirtintas mokyklos direktoriaus ir sveikatos priežiūros specialisto,    pateikti vyr.teisėjui varžybų dieną.

  7. Apdovanojimas

  Komandos nugalėtojos  (tarp mergaičių ir berniukų atskirai) apdovanojamos taurėmis, diplomais, žaidėjai medaliais. Komandos prizininkės – diplomais, žaidėjai medaliais.

   

  Nuostatus parengė
  Metodininkas-sporto renginių organizatorius                            Genrikas Rudakas